Oprichting nationaal kinderoncologisch centrum

De Coöperatie Nationaal Kinderoncologisch Centrum heeft het initiatief genomen om te komen tot een nationaal kinderoncologisch centrum (NKOC), één topziekenhuis voor kinderen met kanker in Nederland. Het centrum wil topkinderoncologische zorg en wetenschappelijk concentreren in een internationaal vooraanstaand centrum. Dat moet de overlevingskans voor kinderen met kanker vergroten tot boven de 90% in 2025 en het aantal gezondheidsproblemen als gevolg van de behandeling verkleinen naar minder dan 50%.

De initiatiefnemers van de Coöperatie NKOC zijn de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK), waarin kinderen en ouders verenigd zijn, de Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION), waarin de professionals werkzaam in de kinderoncologie verenigd zijn, en de Stichting ODAS die zich inzet voor de strijd tegen kinderkanker. Het beleidsplan van de drie initiatiefnemers kan rekenen op een brede steun van vele partijen waaronder ouders, behandelaars, onderzoekers, zorgverzekeraars en het Ministerie van VWS. KiKa is de belangrijkste financier van het wetenschappelijk onderzoek. De zorgverzekeraars steunen het initiatief om te komen tot een Nationaal Kinderoncologisch Centrum en hebben uitgesproken omwille van kwaliteit kinderoncologische zorg in het nationaal centrum te zullen inkopen.

Het wetenschappelijk onderzoek, de diagnostiek en de complexe onderdelen van de behandelingen (inclusief beenmergtransplantaties) van kinderen zullen plaatsvinden in het NKOC. Minder complexe onderdelen van de behandeling, zoals delen van de chemotherapie, zullen in geselecteerde ziekenhuizen dichterbij de woonplaats van de patiënt onder supervisie van het NKOC gegeven worden. Het NKOC wordt gevestigd bij een bestaand Nederlandse ziekenhuis. Ziekenhuizen die geïnteresseerd zijn in de vestiging van het NKOC kunnen dat kenbaar maken. De door SKION, VOKK en Stichting ODAS opgerichte Coöperatie NKOC heeft voor de keuze van de locatie criteria en een besluitvormingsprocedure vastgesteld. De locatie van het NKOC wordt in juni 2010 bekend, waarna gestart zal worden met de bouwvoorbereiding. Naar verwachting opent het NKOC in 2013 zijn deuren.

Kinderoncologie
Kanker bij kinderen is een relatief zeldzame aandoening. Het gaat in Nederland om 500-550 (nieuwe) patiënten per jaar. Er zijn veel verschillende soorten kinderkanker. De meeste vormen komen slechts 5 tot 25 keer per jaar voor. De overlevingskans is in de laatste 40 jaar gestegen van 10% naar 75%. Desondanks is kanker bij kinderen nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak (door ziekte). En het overlevingspercentage is de afgelopen tien jaar nauwelijks gestegen. Op het ogenblik bieden zeven Nederlandse universitaire medische centra het specialisme Kinderoncologie (en beenmergtransplantatie). Deze versnipperde aanpak heeft nadelen voor de kwaliteit én het resultaat van de zorg, de kwaliteit en het tempo van onderzoek, en de efficiency. De initiatiefnemers van het NKOC hebben als thema “als alleen het allerbeste goed genoeg is”. Het NKOC, dat het grootste kinderoncologische centrum in Europa zal worden, wil zich scharen bij de wereldtop op het gebied van zorg en onderzoek en zo bijdragen aan betere genezingsmogelijkheden voor kinderen met kanker in Nederland. Het St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis, Verenigde Staten, is het enige voorbeeld in de wereld dat topzorg voor kinderen met kanker combineert met toponderzoek. St. Jude ondersteunt het initiatief van het NKOC en wil een samenwerking aangaan.

Plaats een reactie