Oprichting Kinderchirurgisch Centrum Zuidoost-Nederland

De raden van bestuur van het UMC St Radboud en het MUMC+ hebben deze week een intentieovereenkomst getekend voor de oprichting van het Kinderchirurgisch Centrum Zuidoost-Nederland. De samenwerking past in de gedachten van de Gezondheidsraad en de overheid om zeer complexe ingrepen te concentreren in speciale centra. Bundeling van krachten leidt tot waarborging van hoge kwaliteit van zorg en wetenschappelijk onderzoek.

Het centrum bestrijkt de regio Gelderland, Limburg, Noord-Brabant Oost en Overijssel. Een verzorgingsgebied met ongeveer vijf miljoen inwoners. Het nieuwe centrum gaat in september van start.

Concentratie van expertise

Door intensieve samenwerking wil het nieuwe kinderchirurgisch centrum uitgroeien tot de nationale top binnen de kinderchirurgie. In het nieuwe centrum worden alle ingrepen verricht van basiszorg tot zeer complexe ingrepen. Dit vanaf de fase voor de geboorte tot en met de voltooiing van de groei. Door concentratie van kleine aantallen zeer gespecialiseerde academische ingrepen neemt de expertise toe en dat leidt tot hoogwaardige kwaliteit van complexe zorg.

De teams in Nijmegen en Maastricht gaan straks werken met dezelfde protocollen. Zo ontvangen de jonge patiënten en ouders dezelfde zorg op beide locaties en zijn kwaliteit en veiligheid op alle fronten gewaarborgd. De concentratie van expertise en vaardigheden van de professionals zorgt voor verdere medische innovatie en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de kinderchirurgie.

Het centrum staat onder een tweehoofdige leiding te weten dr. Marc Wijnen (Nijmegen) en prof. dr. Ernst van Heurn (Maastricht).

Complexe chirurgische problemen
Van oudsher onderhouden kinderchirurgische centra contacten met de algemene ziekenhuizen in de regio zodat ouders en kinderen kunnen rekenen op goede algemene chirurgische zorg. Kinderen jonger dan een maand of met hoog complexe chirurgische problemen worden doorverwezen naar een academisch kinderchirurgisch centrum. In het nieuwe Kinderchirurgisch Centrum Zuidoost-Nederland zullen jaarlijks ongeveer 2000 ingrepen plaatsvinden.

In Nederland beschikken twee kinderchirurgische centra (Nijmegen en Rotterdam) over een ECMO (speciale hart-longmachine voor pasgeborenen vanaf 34 weken) voor het behandelen van baby’s met ernstige hart- en ademhalingsproblemen. Nijmegen en Rotterdam werken nauw samen om deze zeer geavanceerde zorg op topniveau te houden.

Plaats een reactie