Opname van kinderen drastisch verkort

Het terugbrengen van de verblijfsduur was een van de belangrijkste doelen van De Widdonck (Combinatie Jeugdzorg, Noord-Brabant) bij de pilot ‘Tijd voor jeugd. Het team blijkt daar prima in te slagen. Tegelijkertijd is de cliëntcontacttijd met twintig procent verhoogd.

De Widdonck richt zich op verblijf en behandeling van kinderen met bijvoorbeeld een autistische stoornis, sociaal-emotionele problematiek of gedragsproblemen. Tot enkele jaren geleden verbleven zij gemiddeld drie jaar bij De Widdonck. Die periode was al teruggebracht tot gemiddeld twee jaar. Met de pilot streeft het team naar een verblijfsduur van zo’n negen maanden. Hiervoor richt het team zich op de groep kinderen die rechtstreeks vanuit huis wordt geplaatst bij de Widdonck, en die na de behandeling meteen teruggaan naar hun familie of pleeggezin.

Thuisobservatie zorgt voor gerichte start
Een belangrijk verschil is dat kinderen die nieuw instromen, al vóór opname thuis worden geobserveerd. Voorheen gebeurde dat op de groep. Dit scheelt tijd. Bovendien kan zo van tevoren worden vastgesteld wat het doel is van plaatsing. Dit zorgt voor een gerichte start: het is voor iedereen duidelijk waar naar toegewerkt wordt. Nieuwe kinderen verblijven hierdoor veel korter in de groep. De gemiddelde verblijfsduur is hierdoor al teruggelopen naar zo’n twintig maanden. Naar verwachting is het effect volgend jaar pas echt in de cijfers terug te zien.

Ouders voelen zich betrokken
Nieuw is ook dat de ambulante hulpverlener het gezin. voor en tijdens het verblijf begeleidt Tijdens de huisbezoeken neemt de medewerker een laptop met internet mee. Dit maakt het mogelijk samen met de ouders de groepsverslagen te lezen en ter plekke een verslag van het bezoek en de afspraken te maken. De cliëntcontacttijd is hierdoor vergroot. Ook hoeft de medewerker na het bezoek geen administratieve handelingen meer te verrichten. De ouders ervaren deze werkwijze als transparanter en voelen zich meer betrokken bij de gemaakte afspraken.

Ruimte voor nieuwe dingen
Het team van De Widdonck dat meedoet aan de pilot, bestaat uit een ambulante hulpverlener, twee pedagogisch medewerkers, een psycholoog en een manager. Teamleider Ruud Jacobs noemt de combinatie van mensen van de werkvloer en van de aansturing een van de succesfactoren. “Daardoor kunnen we ideeën voor verbeteringen makkelijk van de grond krijgen.”
Belangrijk vindt hij ook dat het team de ruimte neemt om nieuwe dingen uit te proberen. “Het zit hem in kleine dingen die heel veel effect hebben op de behandeling. Daarvoor moet je buiten de gebaande paden treden. We hebben bijvoorbeeld een paar keer meer tijd gestoken in de observatie dan gebruikelijk is. Daaruit bleek dat opname niet nodig was, maar dat kon worden volstaan met een intensief kortdurend traject ambulante hulpverlening. Zo konden we een langdurige uithuisplaatsing voorkomen.”

Longstayvoorziening
De Widdonck gaat de werkwijze nu in de hele organisatie doorvoeren. Ook wordt gewerkt aan een voorziening voor kinderen die klaar zijn met de behandeling, maar niet terugkunnen naar huis. Nu blijven zij noodgedwongen bij De Widdonck, wat de verblijfsduur onnodig verlengt.

Plaats een reactie