Oplossing crisis: doorwerken tot 70 jaar

Willen we de crisis snel oplossen dan moeten we nu besluiten dat we vanaf 2013 doorwerken tot onze 70-ste verjaardag. Gezondheid is hiervoor de bepalende factor aldus Mikkel Hofstee, auteur van het boek ‘Gezond gedrag is besmettelijk’ en CEO van Lifeguard, specialist in het ontwikkelen van vitaliteitsprogramma´s voor het bedrijfsleven.

Een gezondere leefstijl van werknemers levert ons land jaarlijks een besparing op van zo’n 55 miljard euro. Daarnaast betekent langer doorwerken dat medewerkers langer pensioenpremie betalen en pas later AOW ontvangen. Dit levert op termijn vele tientallen miljarden op.

Fitte werknemers, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel, zijn immers van vitaal belang. Zij presteren beter als ze fit en gezond zijn. Daarnaast leidt een betere gezondheid tot een grotere kans om langer door te werken. Waar hoog opgeleiden nu al tot hun zeventigste kunnen doorwerken, is dat voor laag opgeleiden (nog) niet mogelijk als gevolg van een slechte gezondheid.


Preventie betuttelend
Op de huidige manier werkt preventie niet. Dat komt niet door gebrek aan geld of het in de wind slaan van adviezen van de Raad voor de Volksgezondheid, maar vooral omdat preventie totaal niet sexy is. De betutteling spat er vanaf. Het bedrijfsleven heeft de oplossing vanuit puur bedrijfseconomisch oogpunt. Zeker 30% van de medewerkers zijn bij lange na niet zo productief als ze kunnen zijn doordat ze ongezond leven. We noemen deze groep ook wel de ‘intern gepensioneerden’. Het huidige gezondheidsmanagement binnen bedrijven legt veel te veel nadruk op een betuttelende en kleinschalige aanpak met de nadruk op fysieke gezondheid.

De auteurs (naast Mikkel Hofstee, Folef Bredt en Pepijn van der Meulen van Lifeguard) van het nieuwe boek ‘Gezond gedrag is besmettelijk’ pleiten voor een andere benadering. Die benadering haakt in op persoonlijk leiderschap, adaptief vermogen en het benutten van je talenten. En belangrijker nog; het goede voorbeeld geven. De vraag is; kun je leiding geven aan een groep, als je geen leiding kan geven aan jezelf? Een goede gezondheid is hiervoor een voorwaarde. Ook de parallel met het Olympisch plan is snel gemaakt; de welzijnsparagraaf roept op tot vitalere ouderen, fittere werknemers en minder dikke mensen, met name kinderen.

Ongezond gedrag
Laten we er geen doekjes om winden; onze huidige maatschappij nodigt uit tot ongezond gedrag; groter, sneller, meer en altijd bereikbaar. Dit leidt tot korte termijn denken, ongezondheid, mentale en fysieke uitputting en oppervlakkigheid. In onze drang naar efficiency vergeten we dat voor duurzame prestaties ook veerkracht nodig is. Constante veranderingen, binnen en buiten het werk, doen een toenemend beroep op het adaptief vermogen van de Nederlander.

Toch worden we steeds ouder; de levensverwachting tot 2050 stijgt met zes jaar, dat betekent dat we er elke week een dag ‘bij’ krijgen. Maar omdat we veel te vroeg stoppen met werken, leidt dit tot enorme kosten voor onze welzijnsstaat. De kosten van de gezondheidszorg zijn verdubbeld de afgelopen 10 jaar. Chronische ziekten zijn nu verantwoordelijk voor vijftig procent van de kosten van de gezondheidszorg. Tachtig procent van de belangrijke doodsoorzaken is leefstijl gerelateerd en vijftig procent daarvan is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie te voorkomen.

Vitaal DNA
Maar effectief vitaliteits management kan alleen het gewenste resultaat opleveren als het onderdeel wordt van het DNA van het bedrijf en de belangrijkste speerpunten worden omarmd door sturend leiderschap, de juiste cultuur, het commitment van de werknemers en een gestructureerd proces.

Het terugdringen van stress en oververmoeidheid met alle chronische klachten die daaruit voortvloeien, levert alleen al een besparing op van circa 15 miljard euro. Het gaat erom dat werknemers met energie en passie hun werk doen en de juiste balans vinden tussen werk en privé. Het bedrijfsleven kan de eerste stap zetten naar een gezonde cultuur in Nederland.

Twee voorlopers op het gebied van investering in de vitaliteit van hun medewerkers zijn Ernst & Young en Zilveren Kruis Achmea die al duizenden medewerkers vitaliteitsprogramma´s hebben aangeboden. Bea Haring, lid Raad van Bestuur van Ernst & Young zegt hierover; “ik ben trots op de cultuurverandering die het vitaliteitsprogramma Fit4theJob in onze organisatie heeft bewerkstelligd. 80% van de deelnemers is vooruitgegaan op totale fitness dat direct effect heeft op het uithoudingsvermogen en het leveren van topprestaties. Investeren in gezondheidsmanagement loont”.

Met het oog op de toekomst waarbij we arbeidstekorten gaan krijgen, zal vitaliteit een steeds belangrijker element binnen HR management worden. Hofstee verwacht dat in de toekomst zorgverzekeraars goed werkgeverschap zullen gaan belonen met hoge premiekortingen bij een goed gezondheidsbeleid.

Plaats een reactie