Opheffing verscherpt toezicht verpleeghuis Mater Misericordiae

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op de verpleegafdeling van Huize Mater Misericordiae (onderdeel van Stichting de Wever) in Tilburg opgeheven. De medicatieveiligheid is sterk verbeterd. Mater Misericordiae werd op 8 maart 2011 onder verscherpt toezicht gesteld vanwege structurele tekortkomingen in de medicatieveiligheid.

De inspectie heeft op 1 juni 2011 de verpleegafdeling van Huize Mater Misericordiae bezocht om vast te stellen wat de stand van zaken is van de medicatieveiligheid. Tijdens dit bezoek zijn alle onderwerpen opnieuw getoetst om zo een totaalbeeld te krijgen van de vorderingen die Mater Misericordiae heeft geboekt.

Uit het onderzoek van de inspectie komt het volgende beeld naar voren. Het instellen van het verscherpt toezicht heeft een enorme impact gehad op de organisatie. Het management heeft samen met de medewerkers hard gewerkt aan verbeteringen. Er is veel inzet geweest op scholing van medewerkers, zowel op kennis als op attitude. Er heeft aantoonbare coaching plaatsgevonden, werkprocessen zijn geëvalueerd en er zijn interim leidinggevenden vanuit andere locaties op de afdelingen ingezet totdat in september de vacatures definitief zullen worden vervuld. Er is een intensieve samenwerking met de apotheek. Dit werkt stimulerend om samen zoveel als mogelijk risico’s uit te sluiten. De aandacht voor het hele farmaceutische proces is zichtbaar aanwezig, alle onderdelen van de organisatie zijn doordrongen van de risico’s waarmee het medicatieproces is omgeven. Er zijn nog enkele ‘geringe risico’s’, maar deze worden onderkend door de instelling en zijn ook relatief eenvoudig op te lossen.

De genoemde verbeteringen en de bewezen daadkracht van de medewerkers en het management zijn aanleiding voor de inspectie om het verscherpt toezicht op te heffen. Wel blijft de inspectie de komende periode de vorderingen van Mater Misericordiae volgen. De inspectie verwacht uiterlijk 1 oktober 2011 een voortgangsrapportage waarin wordt aangegeven hoe medicatieveiligheid op lange termijn wordt geborgd. Daarnaast wil de inspectie dat de behaalde resultaten ook doorgevoerd worden op de andere locaties van Stichting de Wever.

Plaats een reactie