Opheffing verscherpt toezicht tandartsenpraktijk De Verbetering

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft het verscherpt toezicht op tandartsenpraktijk De Verbetering in Groningen opgeheven. De geconstateerde veranderingen om de kwaliteit van zorg te verbeteren zijn naar het oordeel van de IGZ ruim voldoende. De praktijk is volgens de inspectie in staat om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren.

Tijdens een inspectiebezoek op 30 juni 2011 constateerde de IGZ onder meer dat er een kwaliteitsbeleid is vastgelegd en bestuurlijk is goedgekeurd; de praktijkmanager heeft daarbij de verantwoording voor de bedrijfsvoering gekregen. Er zijn infectiepreventie-protocollen opgesteld waarbij duidelijke bewustwording door de inspecteurs is waargenomen op het gebied van infectiepreventie. Er zijn verder behandelprotocollen opgesteld die specifiek op de praktijk zijn toegespitst. Ook heeft de praktijk de taakdelegatie en de klachtenregeling aangepast om conform wetgeving te gaan werken. De IGZ zal de praktijk over drie maanden opnieuw bezoeken om de effecten van de inspanningen te toetsen.

De IGZ stelde De Verbetering in maart 2011 onder verscherpt toezicht nadat er al meerdere inspectiebezoeken hadden plaatsgevonden. Tijdens een onaangekondigd bezoek aan De Verbetering in juli 2010 constateerde de inspectie opnieuw dat er verbeteringen nodig waren. Om te controleren of de noodzakelijke en toegezegde maatregelen waren gerealiseerd, heeft de inspectie op 22 maart 2011 wederom een bezoek gebracht aan de praktijk. Tijdens dat aangekondigde bezoek bleek dat de toegezegde verbeteringen niet of onvoldoende waren uitgevoerd, daarop volgde het verscherpt toezicht.

Plaats een reactie