Opening bezoekers- en informatiepunt Zorg Academie Leiden

Op 19 april a.s. vindt de officiële opening plaats van het bezoekers- en informatiepunt van de Zorg Academie Leiden op Stationsplein 1b te Leiden. Zorg Academie Leiden is een samenwerking van Hogeschool Leiden, het ROC Leiden en het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) op het gebied van (beroeps)opleidingen in de zorg. Zowel scholieren, studenten als decanen van middelbare scholen kunnen met vragen over alle zorgopleidingen van de drie partners terecht bij dit centrale informatiepunt. De opening wordt verricht door de heer Lenferink, burgemeester van Leiden.

Met het bundelen van hun zorgopleidingen beogen de drie partners meer mensen op te leiden voor een beroep of functie in de zorg. Dit gebeurt door de bestaande opleidingen beter op elkaar aan te laten sluiten, waardoor studenten sneller de opleiding kunnen doorlopen. Daarnaast hopen de partners dat minder studenten zonder diploma de opleidingen zullen verlaten. Door de samenwerking en het stroomlijnen van de opleidingen is de Zorg Academie ook beter in staat maatwerk te leveren op vragen en wensen van zorginstellingen en hoopt het in te springen op de te verwachten tekorten aan verplegend personeel in de toekomst.

Binnen de Zorg Academie Leiden wordt door de drie opleidingsinstituten samengewerkt in projecten die leiden tot nieuwe of vernieuwde opleidingen. Als eerste is opgepakt de ontwikkeling van één opleiding verpleegkundige niveau 4 en 5, waarbij de MBO en de HBO-bachelor opleiding tot verpleegkundige samengebracht zijn. Dit project is door het ministerie van OC&W erkend en gesubsidieerd als zijnde een belangrijke innovatie in het beroepsonderwijs. Daarnaast worden, in samenwerking met andere zorginstellingen, nieuwe opleidingen aan het bestaande palet toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn de opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen en de opleiding Assistent Fysiotherapie op MBO niveau.

De eerste opleidingen zullen in september 2011 van start gaan.

Plaats een reactie