Opening Luisterlijn Palliatieve zorg

Op zaterdag 10 oktober, de Internationale Dag van de Palliatieve Zorg, vindt de officiële opening plaats van de Luisterlijn Palliatieve zorg in Inloophuis Gelderse Vallei te Ede. Schrijfster Marjan Berk zal de Luisterlijn met een voordracht op feestelijke wijze openen. Marjan Berk schreef in maart 2009 het boek ‘Boek voor Belle’, een boek voor kleindochter Belle, die haar moeder Roos drie jaar geleden verloor aan een agressieve vorm van kanker. Waarom Luisterlijn Palliatieve zorg
De laatste fase in het leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn, is een moeilijke periode waarin zij met vele vragen worstelen en keuzes moeten maken. Dit geldt ook voor hun naasten. De Luisterlijn Palliatieve zorg voorziet in deze leemte en is speciaal opgezet om mensen in de laatste fase van hun ziekte en hun naasten bij te staan. Deze specifieke ondersteuning is voor patiënten en familie uit de regio Gelderland (incl. Noord-Limburg en kop Noord-Brabant).

Dagelijks bereikbaar
De Luisterlijn is op werkdagen van 13.00 tot 22.00 uur bereikbaar en in het weekend en op feestdagen van 13.00-17.00 uur op 0900- 222 55 22.

Het initiatief wordt geheel verzorgd door ervaren en speciaal geschoolde vrijwilligers. De Luisterlijn biedt ondersteuning en helpt bij het vinden van antwoorden op vragen. De nadruk zal hierbij liggen op vragen van organisatorische en praktische aard en persoonlijke vragen. Bijvoorbeeld: hoe kan ik mijn werk combineren met de zorg voor mijn echtgenoot?

Vragen over de individuele behandeling zoals de medicatie, worden door de medewerkers van de Luisterlijn niet beantwoord, maar zij kunnen hierbij wel adequaat doorverwijzen naar de juiste instanties en personen. Maar bovenal biedt de Luisterlijn een luisterend oor aan degenen die hun hart willen luchten of gevoelens op een rij willen zetten. Vaak spelen vragen op het gebied van zingeving van het leven een grote rol.

Initiatiefnemers
De Luisterlijn Palliatieve Zorg is ontstaan uit een samenwerking tussen de afdeling Anesthesiologie, Pijn en Palliatieve Geneeskunde van het UMC St Radboud en het Integraal Kankercentrum Oost (IKO). De verdere ontwikkeling van het project Luisterlijn wordt uitgevoerd in samenwerking met Stichting Inloophuis Gelderse Vallei.

Plaats een reactie