Openen van medicijnverpakkingen geeft vaak problemen

Patiënten hebben vaak problemen met verpakkingen van geneesmiddelen. Dat concluderen farmaceutische onderzoekers van het kennisnetwerk UPPER van de Universiteit Utrecht. Met name mensen met een beperkte handfunctie, zoals reumapatiënten en ouderen, hebben moeite de verpakkingen te openen. De stripverpakking geeft de meeste problemen. De wetenschappers analyseerden ruim 6.000 meldingen van patiënten over hun ervaringen met medicijnen tussen het voorjaar 2004 en eind 2007, verzameld door het Meldpunt Medicijnen. 10% daarvan ging over de verpakking van het medicijn.

Bijna de helft van de meldingen over de verpakking betrof de stripverpakking die gebruikt wordt voor tabletten. Gebruikers geven aan dat ze tabletten moeilijk uit de strip krijgen. Hierdoor breken de tabletten of vallen ze op de grond, waardoor ze soms niet meer gebruikt kunnen worden. De doordrukstrips die volledig uit aluminium bestaan gaven de meeste problemen. Bij afpelbare stripverpakkingen is het materiaal vaak te stug of het lipje waaraan getrokken moet worden te klein. Ook openen mensen de afpelbare stripverpakking door gebrek aan informatie vaak per ongeluk alsof het een doordrukstrip is, waardoor de tabletten soms onbruikbaar worden.

Andere klachten
Behalve over stripverpakkingen, melden patiënten ook problemen met andere toedieningsvormen. 14% van de meldingen over verpakkingen betrof problemen met het openen van tablettencontainers, oogdruppelflacons, zetpilstrips en zogenaamde granulaatsachets. Daarnaast zijn er andere klachten, zoals het grote formaat van de verpakkingen, niet goed afscheurbare strips, verspilling van materiaal en problemen met de opdruk en informatie bij het medicijn.

Gebruiksvriendelijkere opties
De onderzoekers van de Universiteit Utrecht doen een aantal suggesties om een deel van de problemen op te lossen. Hieraan kunnen geneesmiddelproducenten, de overheid en apothekers een bijdrage leveren. De producent zou bijvoorbeeld op de verpakking kunnen aangeven hoe deze te openen is en gebruikstests met oudere proefpersonen kunnen uitvoeren. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen zou het testen van de gebruiksvriendelijkheid van de verpakking onderdeel kunnen maken van de registratieprocedure. Verder zouden apothekers de patiënt beter kunnen begeleiden bij het gebruik van een medicijn, of bijvoorbeeld de tabletten uit de doordrukstrip in een flacon kunnen meegeven.

Meldpunt medicijnen
De meldingen zijn verzameld door het Meldpunt medicijnen. Dit digitale meldpunt is opgericht door DGV, Nederlands instituut voor verantwoord medicijngebruik in samenwerking met het kennisnetwerk UPPER van de Universiteit Utrecht en enkele patiëntenorganisaties.

Plaats een reactie