Openbare registratie waarschuwingen slecht voor kwaliteit

De KNMG is tegen openbare registratie van tuchtrechtelijke waarschuwingen en berispingen met naam en toenaam van de arts. Een amendement daartoe wordt vanavond in de Tweede Kamer besproken. Patiënten zullen ten onrechte denken dat een arts zonder waarschuwing een betere arts is dan een gewaarschuwd arts.

Daarnaast is een levenslange aantekening in het BIG-register voor artsen onevenredig belastend en stigmatiserend. Ook ondermijnt het voorstel het doel van het tuchtrecht. Openbaarheid op deze manier zal uiteindelijk zelfs slecht kunnen zijn voor de kwaliteit van zorg.

Met het amendement wil de SP tuchtrechtelijke maatregelen die geen gevolgen hebben voor de beroepsuitoefening (waarschuwingen, berispingen en geldboetes) in het BIG-register openbaar maken. Tot nog toe volgt openbare publicatie in het BIG-register alleen in zaken waarin het zó fout gegaan is dat volgens de tuchtrechter de bevoegdheid van de arts om zijn vak uit te oefenen in het geding is en de kwaliteit van zorg aan de orde is. Die informatie is dan ook van belang voor het publiek. Voor de in het amendement bedoelde lichte tuchtmaatregelen geldt dit niet.

Misleidend voor patiënten

De behoefte om alle tuchtmaatregelen openbaar te maken komt voort uit de wens van patiënten om zeker te kunnen weten dat ze een bekwame arts treffen. Maar met de voorgestelde openbaarmaking schiet de patiënt niets op, aldus de KNMG in een brief aan de Tweede Kamer. Het schept een vertekend beeld over wat goede en minder goede artsen zijn. Een incidentele waarschuwing in een specifiek geval zegt namelijk niets over de ‘overall’ kwaliteit van een arts. Patiënten zouden kunnen denken dat een arts zonder waarschuwing een betere arts is dan een gewaarschuwd arts en dat hoeft dus beslist niet zo te zijn.

Kwaliteit en tuchtrecht ondergraven
Het tuchtrecht als kwaliteitssysteem wordt door het voorstel ondermijnd en daar is niemand bij gebaat. Het tuchtrecht is bedoeld voor kwaliteitsbewaking: beroepsgenoten trekken lering uit zaken die minder goed zijn gelopen. Een open opstelling van een arts over zaken die niet goed zijn gegaan is daarom van groot belang. Maar een dreigende openbare aantekening in het BIG-register, die een arts ook nog eens zijn hele beroepsmatige leven meedraagt, zal juist leiden tot een defensieve opstelling van artsen, meer hoger beroepen in tuchtzaken en meer zaken waarin de tuchtrechter een klacht gegrond zal verklaren zonder oplegging van een maatregel. Het voorstel is dan ook slecht voor de kwaliteit van het tuchtrecht en uiteindelijk ook voor de transparantie in en kwaliteit van de zorg.

Transparant
De KNMG hecht zeer aan openheid en transparantie waar die werkelijk leiden tot meer (inzicht in de) kwaliteit en veiligheid van zorg. Openbare publicatie van de opgelegde lichte tuchtmaatregelen draagt aan dat inzicht echter niet bij.

Leereffect
Een waarschuwing of berisping is voor de meeste artsen zeer ingrijpend. Een arts zal er gewoonlijk alles aan doen om herhaling te voorkomen.

De IGZ en – in het geval van medisch specialisten – de raden van bestuur van ziekenhuizen zien hierop toe. Ook hier geldt: een gewaarschuwd arts telt voor twee, en dat is precies het doel van deze maatregel. Het is een belangrijk leermoment voor de arts die anderszins goed presteert. Alle patiënten kunnen daarvan profiteren, niets meer en niets minder.

Plaats een reactie