Open Universiteit biedt gratis online cursus Cultureel erfgoed

Vanaf 8 november 2012 biedt de Open Universiteit de gratis online cursus Cultureel erfgoed: van Paleis Soestdijk tot Sinterklaas aan. Cultureel erfgoed is alles wat een samenleving de moeite van het bewaren waard vindt. Maar niet alles kan bewaard worden, er moeten keuzes worden gemaakt. Deze cursus laat zien hoe die keuzes gemaakt worden, met welke argumenten, en door wie. De cursus is bedoeld voor iedereen die in cultureel erfgoed geïnteresseerd is.

Paleis Soestdijk

OU Erfgoedplatform
De gratis cursus is te vinden op de website www.ou.nl/erfgoedplatform. Maar de website biedt meer. Het OU Erfgoedplatform geeft actuele informatie over ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan de discussie over werelderfgoed in Nederland, de heropening van het Rijksmuseum of de herbestemming van bijv. kerken. De website nodigt uit tot discussie, onder andere met een blog waarin gastcolumnisten hun mening geven over uiteenlopende kwesties.

Sinterklaas

De cursus
De gratis online cursus Cultureel erfgoed biedt een laagdrempelige introductie op het thema en is gebaseerd op actuele, wetenschappelijke discussies. De cursus bevat toegankelijke teksten (speciaal geschreven om van het scherm te lezen) en vele afbeeldingen en filmpjes die de tekst verlevendigen en verduidelijken. De vorm van de cursus is zelfstudie, maar de cursus bevat een discussieforum waarop cursisten ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar indien nodig verder kunnen helpen.

De cursus bestaat uit vier delen van elk zes studie-uren. Elk deel wordt afgesloten met een zelftoets. Cursisten die een certificaat willen behalen, kunnen voor circa 125 euro zich inschrijven voor een tentamen dat bij voldoende resultaat recht geeft op een certificaat.

Meer gratis cursussen
De Open Universiteit gebruikt open educational resources in haar onderwijs en om wetenschappelijke kennis te verspreiden. Sinds december 2006 biedt ze gratis cursussen aan. Momenteel zijn er 40 beschikbaar via www.ou.nl/gratis.

Plaats een reactie