Open-longbeademing veilig bij prematuren

De toepassing van open-longbeademing (OLB) met een hoog frequent beademingsapparaat is mogelijk én veilig bij prematuren. Dit blijkt uit promotieonderzoek van Anne De Jaegere.

Het individueel instellen van deze beademing vergt tijd die gereduceerd kan worden door het gebruik van geoefend personeel. Röntgenonderzoek laat een betere luchthoudendheid van de longen zien. Ook toont de promovendus aan dat het mogelijk is hoogfrequente beademing te beëindigen zonder de tussenstap via klassieke beademing.

Kunstmatige beademing is soms nodig bij veel te vroeg geboren kinderen met onrijpe longen, maar veroorzaakt longschade. Dat kan worden vermeden met OLB, die onvoldoende ontplooiing en/of overrekking van longblaasjes grotendeels verhindert.

Mw. A.P.M.C. de Jaegere: ‘Open lung high frequency ventilation in preterm infants with respiratory distress syndrome: practical considerations and recommendations’. Datum: 21-12-2012.

Plaats een reactie