Opbrengst SHO-actie voor Pakistan binnen een jaar besteed

Een jaar geleden, op 12 augustus 2010, openden de Samenwerkende Hulporganisaties giro 555 voor hulp aan de slachtoffers van de zware overstromingen in Pakistan. De actie bracht 27,5 miljoen euro op. De opbrengst van de actie is het afgelopen jaar besteed aan onder meer onderdak, voedsel en water- en sanitaire voorzieningen voor de slachtoffers van deze ramp.

In de zomer van 2010 werden 20 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de zwaarste overstromingen in de geschiedenis van het land. De watermassa’s vernietigden huizen, ziekenhuizen, scholen, wegen en landbouwgronden. In sommige gebieden bleef het water maandenlang staan. De Samenwerkende Hulporganisaties startten op 12 augustus 2010 een inzamelingsactie.

Bij de start van de actie spraken zij af de opbrengst binnen een jaar te besteden. Het afgelopen jaar hebben de deelnemende organisaties de actieopbrengst ingezet om voedsel, drinkwater, medische zorg en onderdak te bieden. Ook hebben zij zaden, kunstmest en gereedschap verstrekt, zodat slachtoffers hun leven weer op kunnen bouwen. Verder zijn huizen en scholen hersteld. In het najaar publiceren de Samenwerkende Hulporganisaties een eindrapportage waarin zij gedetailleerd verslag doen van de hulp die het afgelopen jaar met de actieopbrengst is geboden.

De SHO-deelnemers blijven ook na dit jaar hulp bieden in Pakistan. Dit doen zij met eigen financiële middelen. Zij helpen mensen weer een bestaan op te bouwen in de landbouw, als veehouder of als ondernemer. Zij bieden (medische) hulp aan ondervoede kinderen en blijven werken aan onder meer sanitaire voorzieningen en onderwijs. Ook maken zij mensen weerbaar tegen nieuwe overstromingen. Er is nog steeds een risico dat aanzienlijke gebieden in de loop van de zomer onder water komen te staan.

Momenteel voeren de Samenwerkende Hulporganisaties actie voor de Hoorn van Afrika. De opbrengst van deze actie wordt besteed aan noodhulp in Ethiopië, Kenia en Somalië.

Plaats een reactie