Op zoek naar zinvolle bezuinigingen in de gezondheidszorg

Caro Koning gaat in haar afscheidsrede in op de stijgende kosten in de gezondheidszorg. Ze bespreekt een aantal ontwikkelingen die daarvoor verantwoordelijk zijn en roept betrokkenen op om met elkaar na grondige discussie tot gedegen besluitvorming te komen.

Ter gelegenheid van het afscheid van Caro Koning is er een afscheidssymposium onder de titel ‘Tussen droom en daad’. De bijeenkomst staat in het teken van de lange wegen tussen droom en daad die de afdeling Radiotherapie heeft doorlopen en die tot verbeteringen hebben geleid in de moderne radiotherapeutische oncologie, zowel voor de patiënt als voor het onderzoek.

Het afscheidssymposium begint om 10.45 uur en vindt, net als het afscheidscollege, plaats in de Aula van de UvA.

Afscheidscollege Geneeskunde
Mw. mw. prof. dr. C.C.E. Koning, hoogleraar Radiotherapie
Minder is niet altijd slechter – op zoek naar zinvolle bezuinigingen in de gezondheidszorg
Woensdag 18 januari 2012, 15:30 uur
Aula van de UvA, Singel 411, 1012 WN Amsterdam

Plaats een reactie