Op weg naar een keurmerk voor elektrische vervoermiddelen

De markt voor elektrisch vervoer in Nederland ontwikkelt zich razendsnel. Dat vraagt om alertheid van de aanbieders van elektrische auto’s, scooters en alles wat er verder nog rondrijdt op elektriciteit. TNO werkt aan kennisoverdracht, bijvoorbeeld een Branche Innovatie Contract (BIC), met branche-organisatie DOET: “We hebben voortdurend behoefte aan innovatieve kennis.”

Hele keten
Tim Kreukniet is Projectleider Kennis bij DOET: “De naam van de vereniging is voluit Dutch Organisation for Electric Transport. We zijn juni 2010 ontstaan vanuit een samenwerking van ondernemers op het gebied van elektrisch vervoer en hadden toen vijftien leden. Dat aantal is nu veertig. Binnen DOET is de hele keten van het elektronisch vervoer vertegenwoordigd, van aanbieders van infrastructuur tot bedrijven die elektrische scooters op de markt brengen.”

Brainstorm
TNO en Syntens namen het initiatief voor het BIC, vertelt Kreukniet: “We zagen meteen mogelijkheden. Het begon met een elektronische brainstormsessie waar we de kennisbehoefte van onze leden hebben gepeild. Daaruit kwamen zeven thema’s naar voren. Daaruit hebben we vervolgens een keuze gemaakt.”

Veiligheid
Dat werd de veiligheid van elektrische tweewielers. Kreukniet: “Daarvoor gelden nu nog dezelfde regels als voor huishoudelijke apparaten. Maar je kunt een elektrische scooter natuurlijk niet vergelijken met een stofzuiger. Er komen nu vervoermiddelen op de markt, die volgens ons veiliger zouden kunnen en we willen toe naar een wettelijk eisen voor veilige E-scooters. TNO zou daar de kennis voor kunnen leveren in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Rijksdienst voor het Wegverkeer.”

Kennisbehoefte
Het BIC is nog niet rond, maar Kreukniet zegt nu al dat de branche er “zeer veel” aan heeft. Hij kan zich voorstellen dat DOET, Syntens en TNO na de afronding in februari volgend jaar verder gaan met een volgend BIC: “Als we de vraag van de ondernemers kunnen bundelen is dit een ideale samenwerking. De markt voor elektrisch vervoer heeft voortdurend behoefte aan innovatieve kennis.”

Plaats een reactie