Op vakantie naar het buitenland? Voor sommige medicijnen heeft u een verklaring nodig!

Elk jaar komen patiënten tijdens hun vakantie in de problemen, doordat zij Opiumwetmedicijnen (o.a. slaapmiddelen, pijnstillers en ADHD-middelen) bij zich hebben maar niet over de in het buitenland vereiste papieren beschikken. De apothekersorganisatie KNMP attendeert patiënten die dergelijke medicijnen gebruiken en reisplannen hebben om tijdig de aanvraagprocedure te starten. Deze kan enkele weken in beslag nemen.

Opiumwetmedicijnen
In veel medicijnen zitten Opiumwetmiddelen. Deze stoffen hebben een bewustzijnsverlagend, bewustzijnsverruimend, stimulerend of hallucinerend effect. Onder de Opiumwet vallen o.a. slaap- en kalmeringsmiddelen, sterke pijnstillers, ADHD-middelen en medicinale cannabis.

Regels buitenland
Op het bezitten en gebruiken van Opiumwetmiddelen staan in veel landen hoge straffen. Niet alleen voor exotische bestemmingen is een officiële verklaring vereist. Ook voor landen dichter bij huis is dat het geval. In Schengenlanden is een zgn. Schengenverklaring nodig. De aanvraagprocedure kan enkele weken in beslag nemen.

Meer informatie
– Farmatec: Opiumwetmedicijnen mee op reis
– KNMP: Op vakantie en medicijnen mee?
– Apotheek.nl: Medicijnen op reis

Plaats een reactie