Oorzaak visuele hallucinaties bij ziekte van Parkinson nader in kaart

De ziekte van Parkinson is een ernstige hersenaandoening, waarbij motorische symptomen zoals tremor, traagheid en stijfheid optreden. Daarnaast kunnen patiënten last hebben van niet-motorische symptomen, waaronder visuele hallucinaties. Over de oorzaak van deze hallucinaties is weinig bekend. In het verleden werden ze beschouwd als bijwerking van medicatie, maar er zijn steeds meer aanwijzingen dat de hallucinaties met de ziekte zelf samenhangen.

Anne Marthe Meppelink onderzocht de hersenactiviteit van patiënten met de ziekte van Parkinson bij het herkennen van afbeeldingen op een computerscherm. Hierbij maakte ze gebruik van een fMRI-scanner.

Uit haar onderzoek blijkt dat de visuele associatiegebieden in de hersenen van Parkinsonpatiënten met visuele hallucinaties minder actief zijn dan bij patiënten zonder visuele hallucinaties en bij gezonde vrijwilligers. Deze verschillen komen niet door afname van het volume van grijze stof in de hersenen, zo laat Meppelink zien. Mogelijk lopen de gevonden functionele defecten vooruit op dit volumeverlies, suggereert ze.

Een andere mogelijke oorzaak van de beschreven functionele verschillen is vermindering van de neurotransmitter acetylcholine. Nader onderzoek moet uitwijzen of verhoging van de hoeveelheid acetylcholine de hallucinaties kan verminderen of zelfs wegnemen.

Anne Marthe Meppelink (Drachten, 1981) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Neurologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Neuro Imaging Center van de RUG en binnen onderzoeksschool BCN. Meppelink is in opleiding tot neuroloog in het UMCG.

Promotiegegevens
Promotie: mw. A.M. Meppelink
Proefschrift: Visual hallucinations in Parkinson’s disease; clinical and fMRI studies
Promotor(s): prof.dr. K.L. Leenders
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 13 april 2011, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie