Oorlog en vrede vragen om verschillende leiders

0
1016

“Ik ben een oorlogspresident.”, zei George W. Bush vaak. Bestaat er dan een onderscheid tussen oorlogs- en vrede-presidenten? Wetenschappers hebben ontdekt dat dat inderdaad zo is.

Tijden van oorlog vragen om een ander type leider dan tijden van vrede. Een team van onderzoekers onder leiding van Brian Spisak en Mark van Vugt van de Vrije Universiteit Amsterdam stellen in het tijdschrift PLoS ONE dat er een biologisch bepaalde hormonale verbinding is tussen leiderschapsgedrag en bijbehorende gezichtskenmerken.

Verrassend genoeg bepaalt niet de daadwerkelijke sekse, maar de aanwezigheid van mannelijke of vrouwelijke kenmerken of leiders worden gezien als goede ‘oorlogsvoerders’ of ‘vredeshandhavers’.

Beperkte stereotypering
Brian Spisak: “We toonden onze 118 deelnemers vier soorten gezichten: mannelijke man, vrouwelijke man, mannelijke vrouw en vrouwelijke vrouw. Vervolgens vroegen we de deelnemers op wie ze zouden stemmen tijdens presidentsverkiezingen in tijden van oorlog of vrede. We ontdekten dat vrouwen en mannen evenveel werden gekozen tijdens oorlog en vrede, maar dat mensen de voorkeur hebben voor leiders met mannelijke gezichten in tijden van oorlog, en vrouwelijke leiders in tijden van vrede – ongeacht het biologische geslacht. We zouden dus dieper moeten nadenken over hoe we geslacht classificeren. De indeling man-vrouw is beperkt en leidt tot onnodige stereotypen en verwachtingen. We hebben ook aangetoond dat een dergelijke indeling op mannelijke en vrouwelijke kenmerken werkt in Azië met Aziatische gezichten. Dat suggereert dat dit ook in andere culturen een meer natuurlijke en nauwkeurige manier is van prototypering – in plaats van stereotypering – van individuen.”

Hormonen
Hormonen als testosteron en oestrogeen worden in verband gebracht met zowel gelaatstrekken als gedrag. Een hoger testosterongehalte maakt het gezicht mannelijker (dikkere, rechte wenkbrauwen, dunnere lippen, bredere kaak) en stimuleert ook typisch strijdbaar mannengedrag om een machtspositie te krijgen of te behouden. Oestrogeen hangt juist samen met vrouwelijke kenmerken als volle lippen, grote ogen en dunnere wenkbrauwen en met gedrag dat mensen associëren met vredeshandhaving.

Een kind kan de voorspellingen doen
Spisak: “Ons onderzoek toont aan dat oorlog en vrede verschillende leider-prototypes oproepen en dat subtiele signalen in het gezicht van de aspirant-leiders hun vermeende geschiktheid voor de functie al bepalen. Dit kan helpen verklaren hoe eerder onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van 5 jaar oud al uitkomsten van verkiezingen kunnen voorspellen door alleen maar te kijken naar de gezichten van de kandidaten.”