Ook topsporters moeten op vakantie

Herstel is voor topsporters net zo belangrijk als trainen. En voor optimale prestaties moeten ze ook letten op hun mentale welbevinden. Dat zegt promovendus Michel Brink, die onderzoek deed naar stress en herstel bij jonge topsporters. Als sporters langer en harder gaan trainen kan dat leiden tot blessures, ziektes en overtraindheid. Bij overtraindheid gaan de prestaties achteruit en kampen sporters met vermoeidheid, verstoorde eet- en slaappatronen, concentratieproblemen en gevoelens van depressie.

Brink volgde twee jaar lang een grote groep jonge Nederlandse topvoetballers en -atleten. Hij liet ze met behulp van dagboeken en vragenlijsten hun trainingsprogramma en mentaal welbevinden bijhouden en koppelde die informatie aan testprestaties, blessures en ziektes. Ook onderzocht Brink vroege signalen van overtraindheid zoals hormonale reacties op inspanning en reactiesnelheid.

Brink ontdekte dat bij het monitoren van de balans tussen stress en herstel zowel fysieke, psychologische als sociale aspecten moeten worden meegenomen. De trainingsbelasting opvoeren kan, maar alleen zolang de sporter zich er op alle fronten goed bij voelt. Is dat niet meer het geval, dan kan hij beter terugschakelen. Soms kan met minder training een beter resultaat worden behaald en het risico op gezondheidsproblemen worden verminderd.

Michel Brink (Hengelo, 1981) is fysiotherapeut en bewegingswetenschapper. Hij deed zijn promotieonderzoek bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen van het UMCG en de Graduate School for Behavioural and Cognitive Neurosciences (BCN) van de RUG/UMCG. Zijn onderzoek werd medegefinancierd door ZonMw. Brink werkte al als docent bij het Centrum voor Bewegingswetenschappen. Sinds september coördineert hij daarnaast bij het Hanze Instituut voor Sportstudies onderzoek naar de optimalisatie van sportprestaties.

Promotiegegevens
Promotie: dhr. M.S. Brink
Proefschrift: Balancing stress and recovery in sports
Promotor(s): prof.dr. C. Visscher
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 06 december 2010; 11.00 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie