Ook hbo-opleidingen bij Open Universiteit

Naast haar zes wo-bachelors, acht wo-masters en de Graduate School wil de Open Universiteit ook hbo-opleidingen aanbieden. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met verschillende hbo-instellingen. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de grote maatschappelijke behoefte aan publieke flexibele hbo-opleidingen voor volwassenen. Het streven is dat zo snel mogelijk de eerste studenten kunnen beginnen met een aantal hbo-opleidingen, in elk geval nog dit jaar. Net zoals bij de wo-bachelors, gelden ook voor de hbo-bachelors geen vooropleidingseisen.

Missie OU
Bij de oprichting van de Open Universiteit in 1984 was het al de bedoeling dat de OU naast universitaire studies ook hbo-opleidingen zou aanbieden. Omdat het wetenschappelijke onderwijs vanaf nul moest worden opgebouwd, was er toen geen ruimte om ook een hbo-aanbod te ontwikkelen. Nu de wo-bachelors en masters stevig verankerd zijn en lof ontvangen van zowel studenten als experts (zie ook de nummer 1 positie van OU in de Keuzegidsen 2010-2011 wo-bachelors en wo-masters), kan de OU zich in samenwerking met hbo-instellingen richten op de ontwikkeling van hbo-opleidingen. De OU vervult hiermee haar unieke opdracht om het hoger onderwijs toegankelijk te maken in de volle breedte.

Oplossing knelpunt Veerman
Met het samen aanbieden van ‘leven-lang-leren-opleidingen’ kunnen de instellingen ook een knelpunt oplossen dat vorig jaar nog door de Commissie Veerman werd vastgesteld. In haar rapport merkte de commissie op dat het leven lang leren in Nederland nauwelijks wordt opgepakt door de bekostigde instellingen door de huidige bekostigingssystematiek. Omdat er wel een groot aantal private aanbieders is, leidt dit volgens de commissie tot een onevenwichtige situatie. In de kabinetsreactie op het rapport Veerman staat dat ‘veel meer dan nu gebeurt, verschillende trajecten voor verschillende groepen moeten worden ingericht. Dat is essentieel voor de kwaliteit en voor de verhoging van het studierendement.’ Daarom moeten onnodige belemmeringen in wet- en regelgeving voor het leven lang leren in het hoger onderwijs worden weggenomen.

Nu de Open Universiteit samen met hbo-instellingen onderwijsaanbod ontwikkelt, kunnen binnenkort studenten een hbo-opleiding beter combineren met carrière en gezin en worden lacunes in het Nederlandse opleidingsaanbod opgevuld.

Plaats een reactie