Ook dreumesen maken vrienden

De importantie van vertrouwde relaties tussen mensen is voor iedereen duidelijk. Toch zitten kinderen op kinderdagverblijven vaak in wisselende samenstellingen bijeen.

Speels, liefdevol en vakkundig

Ontwikkelingspsychologe Elly Singer van de Universiteit Utrecht: “Ook dreumesen maken vrienden, gaan relaties aan met kinderen uit hun omgeving. Veel wisselingen binnen een groep op het kinderdagverblijf doet de dreumes geen goed.”

Samen met medeauteur en ontwikkelingspsychologe aan de Universiteit Utrecht Dorian de Haan brengt Singer 40 jaar onderzoek naar kinderen in kinderdagverblijven samen in het boek Speels, liefdevol en vakkundig.

De Utrechtse ontwikkelingspsychologe heeft jarenlang kinderen in crèches geobserveerd en geanalyseerd. “Wij zien dat kinderen al vanaf het moment dat ze kunnen kruipen toenadering zoeken tot leeftijdsgenootjes. Je kunt vaak duidelijk zien of deze kinderen positieve gevoelens voor elkaar hebben.” In haar boek verduidelijkt Singer dat deze kinderen meer plezier maken naarmate ze elkaar langer kennen. “Ook hun spelniveau gaat omhoog, wordt complexer; iets wat hun ontwikkeling alleen maar ten goede komt.”

Leidsters
De Utrechtse onderzoekster pleit dan ook voor minder wisselende samenstellingen binnen groepen op kinderdagverblijven. Ook van wisselende leidsters voor de groep is Singer geen voorstander. “Steeds weer een andere leidster is voor het gevoel van veiligheid dat een kind op die leeftijd nodig heeft niet goed.” De onderzoekster ziet graag een groep waarbinnen cohesie bestaat, waarna er gewoontes en patronen kunnen ontstaan. “Zodat het kind, met de vertrouwde kinderen en leidsters om zich heen, weet hoe de dingen er aan toegaan. Ook door die groepspatronen gaat een kind zich op zijn gemak voelen.”

Boek
Speels, liefdevol en vakkundig schreef Elly Singer samen met Dorian de Haan, eveneens ontwikkelingspsychologe bij de Universiteit Utrecht. Hun boek wordt gepresenteerd op dinsdag 17 september 2013, tijdens het seminar Altijd in beweging. Het seminar geeft een terugblik op 40 jaar onderzoek, theorievorming en praktijk in kindercentra en op school. Met dit seminar neemt Elly Singer afscheid van de Universiteit Utrecht.

Het onderzoek van Elly Singer en Dorian de Haan sluit nauw aan bij een van de vier onderzoekthema’s van de Universiteit Utrecht: Jeugd en Identiteit.

Plaats een reactie