Ook dialysepatiënten lopen risico als zij te dik zijn

Bij dialysepatiënten jonger dan 65 jaar kan te dik zijn wel degelijk zorgen voor vroegtijdige sterfte. Dit stelt dokter Ellen Hoogeveen, nefroloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis, in haar voordracht voor medische journalisten tijdens een belangrijk congres in de VS. Op 18 november presenteert Hoogeveen de resultaten van nieuw onderzoek bij de American Society of Nephrology (ASN) in Denver. Jongere patiënten die wegens nierproblemen gedialyseerd worden, hebben een anderhalf maal zo grote kans om binnen zeven jaar te sterven, als zij lijden aan obesitas.

Veel studies tonen aan dat dikke dialysepatiënten in tegenstelling tot de algemene bevolking relatief beschermd zijn tegen sterfte. Uit de door dr. Hoogeveen en haar collega’s uitgevoerde studie blijkt dat deze zogenaamde ‘obesity paradox’ niet geldt voor dialysepatiënten jonger dan 65 jaar. Obesitas, zoals zwaarlijvigheid officieel heet, leidt bij dialysepatiënten jonger dan 65 jaar wel degelijk tot vroegtijdige sterfte. Dikke dialysepatiënten hebben een Body Mass Index van meer dan 30. Deze groep blijkt een anderhalf keer hoger risico (of in andere woorden 50% meer kans op) op sterfte te hebben dan jongere patiënten met een normaal gewicht.

Verhoogd risico
Bij mensen met een nierziekte kan obesitas de nierfunctie beschadigen en schadelijke effecten hebben voor het hart. Ellen Hoogeveen en haar collega’s onderzochten of het sterfterisico verschilde tussen dikke patiënten jonger en ouder dan 65 jaar. In het onderzoek werden 1749 patiënten die recent gestart waren met dialyseren, verdeeld op basis van leeftijd en gewicht. Jongere, obese patiënten (jonger dan 65) bleken 50% meer risico te lopen om binnen zeven jaar te sterven dan patiënten met een normaal gewicht. Bij oudere patiënten werd geen verhoogd risico gevonden. “De gevolgen van dikte voor dialysepatiënten zijn tot nu toe niet goed erkend”, aldus nefroloog Ellen Hoogeveen. “Als we dit soort risicofactoren beter in beeld hebben, kunnen we aan preventie gaan werken en de levensverwachting van dialysepatiënten verhogen.”

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis is een groot ziekenhuis op meerdere locaties in de regio ’s-Hertogenbosch en de Bommelerwaard. Sinds 1274 kent de regio een gastvrij ziekenhuis waar persoonlijke aandacht voor de patiënt, kwaliteit en innovatie belangrijk zijn. Het ziekenhuis betrekt in 2011 een nieuw gebouw en wil dan het meest patiëntgerichte ziekenhuis in Nederland zijn. Met ruim 240 medisch specialisten verdeeld over 29 specialismen is het Jeroen Bosch Ziekenhuis een topklinisch centrum voor acute en specialistische zorg. Als opleidingsziekenhuis levert het een belangrijke bijdrage aan de opleiding van artsen en verpleegkundigen in Nederland. Speerpunten in de zorg zijn Oncologie, Cardiovasculaire geneeskunde, Endoscopie en Transmurale geneeskunde.

Plaats een reactie