Ook de Romeinen kenden mensenrechten

Waren de Romeinen barbaren? Volgens Jacob Giltaij stonden ze aan de basis van de moderne mensenrechten. Zelfs slaven en niet-burgers blijken tot op zekere hoogte wel degelijk bepaalde grondrechten gehad te hebben in het oude Romeinse rijk. Maar zijn deze vormen van rechtsbescherming exemplarisch voor het bestaan van een voorloper van de moderne mensenrechtenidee in het Romeinse recht?

Jacob Giltaij onderzoekt dit in zijn proefschrift ‘Mensenrechten in het Romeinse recht?’, waarop hij donderdag 29 september 2011 promoveert aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Promotiegegevens
Promovendus: Drs. J. Giltaij
Titel proefschrift: Mensenrechten in het Romeinse recht?
Promotoren: Prof.mr. L.C. Winkel
Datum: 29 september 2011 13:30
Locatie: Woudestein, senaatszaal
Faculteit: Erasmus School of Law (ESL)

Plaats een reactie