Ook 16 minners drinken minder

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) is verheugd over de uitkomsten van het Leefstijlonderzoek 2012 dat het CBS dinsdag 3 juli 2012 gepubliceerd heeft. Daaruit blijkt dat het percentage zware drinkers in Nederland net als vorig jaar 9,4% is. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders op een verantwoorde manier alcoholhoudende drank consumeert.

Het percentage jongeren van 12 t/m 15 jaar dat wel eens drinkt is fors gedaald van 23,7% naar 16,8%. Daarnaast is in deze groep het aantal zware drinkers afgenomen van 1,1% naar 0,4 %.

In de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar is het aantal zware drinkers met 30% afgenomen, nl. van 12,7% naar 9,0%. Bovendien is het aantal jongeren tussen 16 en 20 jaar dat gemiddeld 3 of meer glazen per dag drinkt bijna gehalveerd. STIVA is blij dat de CBS cijfers aantonen dat ook jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar minder zijn gaan drinken.

Plaats een reactie