Ook 16 minners drinken minder

0
882

Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) is verheugd over de uitkomsten van het Leefstijlonderzoek 2012 dat het CBS dinsdag 3 juli 2012 gepubliceerd heeft. Daaruit blijkt dat het percentage zware drinkers in Nederland net als vorig jaar 9,4% is. Dat betekent dat de overgrote meerderheid van de Nederlanders op een verantwoorde manier alcoholhoudende drank consumeert.

Het percentage jongeren van 12 t/m 15 jaar dat wel eens drinkt is fors gedaald van 23,7% naar 16,8%. Daarnaast is in deze groep het aantal zware drinkers afgenomen van 1,1% naar 0,4 %.

In de leeftijdsgroep van 16 tot 20 jaar is het aantal zware drinkers met 30% afgenomen, nl. van 12,7% naar 9,0%. Bovendien is het aantal jongeren tussen 16 en 20 jaar dat gemiddeld 3 of meer glazen per dag drinkt bijna gehalveerd. STIVA is blij dat de CBS cijfers aantonen dat ook jongeren in de leeftijd van 16 tot 20 jaar minder zijn gaan drinken.