Oogzorg is meer dan alleen een netvliesfoto

Regelmatig worden screenende gezondheidsonderzoeken aangeboden aan het publiek. Ouderdom komt met gebreken en het lijkt verstandig om voor de zekerheid toch eens een controle te laten doen. Dit gebeurt ook in de oogzorg. Daar is niets mis mee, zolang het volledig en goed gebeurt, door een zorgprofessional die daarvoor opgeleid is. De Optometristen Vereniging Nederland waarschuwt voor onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis en daarmee onnodige zorgkosten.

In sommige optiekzaken wordt bijvoorbeeld een netvliesfoto als extra service aangeboden bij de oogmeting. De opticien maakt de foto, maar hij is niet opgeleid om de gezondheid van het oog verder te onderzoeken of de foto te beoordelen. Daarom wordt de foto op afstand beoordeeld door een oogarts of optometrist. Indien zij bijzonderheden op de foto zien of twijfelen, dan wordt de klant geadviseerd om een oogarts in het ziekenhuis te bezoeken.

Aan deze werkwijze kleven 3 nadelen:
1) Is de netvliesfoto niet afwijkend, is het oog dan ook echt gezond? Met een foto van het netvlies wordt slechts een klein deel van het oog onderzocht.

2) Is de gevonden afwijking wel van betekenis? Bepaalde pigmentveranderingen en witte plekjes in het netvlies bijvoorbeeld, horen bij een ouder wordend oog,. Uitgebreider onderzoek is nodig om vast te kunnen stellen of de bevindingen passen bij het ‘normale’ verouderingsproces of dat er sprake is van een oogziekte. De opticien kan dat onderzoek niet doen en de oogarts of optometrist die de foto beoordeelt, kan dat onderscheid op afstand ook niet altijd maken. De klant wordt daarom doorgestuurd naar de oogarts in het ziekenhuis, terwijl dit misschien niet altijd nodig is.

3) Met het ouder worden, worden de pupillen kleiner. De oogarts en optometrist gebruiken oogdruppels die de pupil groter maken om het netvlies beter te kunnen beoordelen. Hoewel veel netvliescamera’s in staat zijn om door een kleinere pupil foto’s te maken, blijkt de kwaliteit van die foto’s vaak slecht. Het netvlies is dan niet goed te beoordelen door de oogarts of optometrist op afstand en de klant wordt doorgestuurd naar de oogarts in het ziekenhuis. Dat was wellicht niet nodig geweest wanneer pupilverwijdende druppels gebruikt waren of ter plaatse nader onderzoek gedaan had kunnen worden.

Slechts een beperkt deel van het oog controleren en de test laten uitvoeren door mensen die niet wettelijk bevoegd zijn om de gezondheid van ogen te beoordelen en die geen opleiding voor het doen van uitgebreid oogonderzoek hebben gevolgd, zal leiden tot onnodige verwijzingen naar het ziekenhuis en daarmee onnodige zorgkosten. Gezondheid wordt ingezet als marketingtool, waarbij het vermoedelijk eerder tot onzekerheid leidt, dan dat de klant zekerheid krijgt.

De Optometristen Vereniging Nederland pleit voor volledig oogonderzoek door de optometrist indien de gezondheid van ogen onderzocht wordt buiten het ziekenhuis. Veel optiekzaken hebben een optometriepraktijk, zie www.optometrie.nl/praktijkzoeker. Indien nodig zal de optometrist de klant via de huisarts naar de oogarts verwijzen.