Oogziekten tasten ook de hersenen aan

Glaucoom en macula degeneratie zijn niet alleen oogziekten, maar hebben ook betrekking op de hersenen. Onderzoek van promovendus Aditya Hernowo geeft daarvoor nieuwe aanwijzingen. Als bij de behandeling van deze oogziekten meer aandacht wordt besteed aan de hersenen, is de kans op herstel van het gezichtsvermogen mogelijk groter, aldus de onderzoeker.

Macula degeneratie en glaucoom zijn aandoeningen waarbij het perifere zicht (dat wat men ‘vanuit de ooghoeken’ waarneemt) wordt aangetast. De precieze oorzaak van glaucoom is nog onbekend. Macula degeneratie is een aantasting van het netvlies, een laag aan de achterkant van de oogbol die het licht ontvangt en verwerkt.

Met behulp van MRI-onderzoek bracht Hernowo de hersenen van patiënten met deze ziekten in kaart. Hij stelt vast dat het volume van de visuele banen bij patiënten met glaucoom en macula degeneratie is aangetast. Visuele banen zijn die delen van de hersenen waardoor visuele informatie wordt doorgegeven, voordat ze verwerkt worden. Wanneer macula degeneratie op jonge leeftijd begint, zijn de visuele banen ernstiger aangetast dan wanneer de ziekte op latere leeftijd begint. Bij glaucoom geldt: hoe ernstiger de ziekte, hoe groter het verlies van volume van de visuele banen. Wanneer de visuele banen zijn aangetast, is er wellicht minder kans op herstel van gezichtsvermogen, zo stelt Hernowo. Hij beveelt aan meer aandacht te besteden aan de hersenen, en hoopt dat er manieren worden gevonden om zenuwcellen in de hersenen te beschermen tegen beschadiging.

Aditya Tri Hernowo (Indonesië, 1981) studeerde geneeskunde te Yogyakarta. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Oogheelkunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door het Eric Bleumink Fonds, Uitzicht, SNOO en het Nelly Reef Fonds.

Promotie
Promovendus: dhr. A.T. Hernowo
Proefschrift: Visual pathway morphometry in visual field defects
Promotor(s): prof.dr. J.M.M. Hooymans
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 19 maart 2012, 16.15 uur
Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Plaats een reactie