Onzichtbare tweede patiënten bij dementie

Het verband tussen dementie en de kwaliteit van leven is moeilijk te voorspellen, stelt promovendus Carla Schölzel. Ze deed onderzoek naar de kwaliteit van leven naar de patiënt én naar de mantelzorger (‘onzichtbare tweede patiënten’).

Bij elke dementiepatiënt zijn zo’n vier mantelzorgers betrokken. Juist zij hebben volgens dit onderzoek een slechtere levenskwaliteit. Dit kan zelfs leiden tot ‘mantelzorgburn-out’.

Patiënten en mantelzorgers lijden elk hun eigen leven in het ervaren van dementie. Bij patiënten zijn stemming en bijkomende ziekten bepalend voor de kwaliteit van leven. Bij mantelzorgers hebben stemming en controlegevoel de grootste invloed hierop. Schölzel adviseert om zowel patiënten áls mantelzorgers (‘onzichtbare tweede patiënten’) te behandelen.

Levenskwaliteit speelt onterecht nog een ondergeschikte rol bij de behandeling en besluitvorming bij dementie. Méér aandacht is nodig om de medische, sociale en economische problemen rond dementie het hoofd te bieden. De begeleiding van mantelzorgers moet daarbij een routinematig (en dus vergoed) onderdeel van dementiezorg worden.

Biografie
Carla Schölzel (Amsterdam, 1951) studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam. Ze deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Geriatrie van het UMC St Radboud. Ze is klinisch geriater in het Slingeland Ziekenhuis te Doetinchem.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. C.J.M. Schölzel-Dorenbos
Titel promotie: Quality of life in dementia: From concept to practice
Promotors: De heer prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Copromotors: De heer dr. P.F.M. Krabbe (UMCG), de heer dr. R.J.F. Melis
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Datum: maandag 31 januari 2011, 13:30 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie