‘Onze kinderen krijgen het slechter’

Volgens 65% van de senioren gaan hun kinderen slechtere tijden tegemoet. Bijna negen van de tien senioren maken zich wel eens zorgen over die toekomst. Ze zijn vooral bang voor de vergroting van de kloof tussen arm en rijk. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Wie zijn wij?’ onder 65-plussers door de Unie KBO.

Senioren vinden dat hun leven sterk verschilt van de generatie van hun kinderen, vooral wat vrijheid en respect betreft. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De nieuwe generatie ouderen kent minder verschillen tussen man en vrouw. Ze hebben ook veel meer ontplooiingsmogelijkheden dan vroeger. Wel denken ze dat de leeftijdsgroepen ná hen het niet gemakkelijk gaan krijgen.”

Een grote meerderheid (65%) denkt dat hun kinderen een slechtere tijd tegemoet gaan. Ze zijn somber over de toenemende tweedeling (27%), de gevolgen van terrorisme (21%), milieuvervuiling (13%) en criminaliteit (10%).

Vooral ook dankbaar
Ouderen hebben duizend gezichten, zo blijkt uit het grote onderzoek ‘Wie zijn wij’. Dé oudere bestaat niet, maar de Unie KBO ontdekte toch ook gezamenlijke kenmerken van de oudere generatie. “Uit het onderzoek blijkt dat senioren van nu vooral dankbaar zijn. Na een leven van moeten, werken en zorgen, is er nu de vrijheid en ruimte om te genieten”, aldus Manon Vanderkaa.

De meerderheid van de senioren herkent zich daarom in het Pluk-de-dagtype (29%). Tweede werd het type Zelfstandigheid (22%). Dit type senior doet er van alles aan om de zelfstandigheid te bewaren. Reflectie is ook voor een groep ouderen – 14% – een typerend kenmerk van ouder worden. Een andere groep, ook 14%, ondergaat het leven zoals het is, met zijn goede en met zijn kwade kanten. Voor 11% is het leven vooral zinvol worden door zich in te zetten voor anderen.

Oud is niet oud meer
Negen van de tien 65-plussers stelt dat zij een heel andere senior zijn dan hún ouders destijds. Ruim acht van de tien Nederlandse senioren voelen zich jonger, gemiddeld maar liefst 11 jaar dan ze werkelijk zijn. De vorige generatie senioren hield zich voornamelijk bezig met het zorgen voor de kinderen, kleinkinderen en huishoudelijk werk, terwijl de huidige generatie senioren zich het meest richt op hun hobby’s, vrijwilligerswerk, fietsen en wandelen.

Geloof grote rol
Waar geloven senioren in? De mening over het geloof is voor acht van de tien Nederlandse senioren veranderd gedurende hun leven. De helft geloofde vroeger op een andere manier. 63% beschouwt zichzelf als een gelovig mens. Bij 80% van de senioren beïnvloedt het geloof hun dagelijkse doen en denken. Bij onderwerpen als abortus, euthanasie, de doodstraf, echtscheiding en homoseksualiteit speelt geloof bij vier van de tien respondenten een rol. Van de gelovige senioren gaat ruim de helft een keer per maand of vaker naar de kerk. Van de senioren die bidden, gelooft 11% dat ze er daadwerkelijk een geneesproces van naasten mee kunnen bevorderen. 68% van alle Nederlandse senioren steekt wel eens een kaarsje op voor iemand of voor de goede afloop van een zaak.

Spel rond identiteit
Voor senioren die met elkaar in gesprek willen over wie ze zijn en andere levensvragen, brengt de Unie KBO op 4 november een spel uit: Hier zijn wij. Manon Vanderkaa: “Oud en jong kan dit spel met elkaar spelen. Het verbindt mensen in hun zoektocht naar wie ze zijn en wat ons bindt.”

Het onderzoek is uitgevoerd door bureau TeraKnowledge in de maand september, onder 220 Nederlandse 65-plussers. De resultaten staan in het ledenmagazine Nestor dat dinsdag 4 november 2014 verschijnt. Het spel is te verkrijgen via de website www.kbo.nl

Plaats een reactie