‘Onze attitude tegenover ouderen dient ingrijpend te veranderen’

Ouderen kunnen leeftijdsdiscriminatie ervaren en ook werkelijk ondergaan. Binnen de geneeskunde is dat niet anders. Dit berust meestal op (wederzijdse) beeldvorming, misverstanden over ouderdom en gebrek aan informatie.

Ouderen worden minder vaak en minder goed volgens richtlijnen behandeld. Door voortschrijdend inzicht in het verouderingsproces van het hart, verbetering van de behandeling van acute coronaire syndromen (zoals het hartinfarct) en nieuwe technieken voor behandeling van ernstig aortakleplijden, komen sinds kort ook zeer oude mensen in aanmerking voor geavanceerde ingrepen.

Deze fenomenen licht prof. dr. Menko-Jan de Boer toe in zijn oratie. Aan de hand van evidence based medicine en epidemiologische data doet hij aanbevelingen voor nu en de toekomst. ‘Onze attitude tegenover ouderen en zeer ouden dient ingrijpend te veranderen’, aldus prof. De Boer, mede gezien de sterke toename van deze kwetsbare groep mensen in de samenleving.

Biografie
Prof. dr. Menko-Jan de Boer (Delfzijl, 1951) studeerde geneeskunde in Groningen. In 1981 werd hij cardioloog te Zwolle en was hij betrokken bij het opzetten van het hartcentrum Zwolle. Hij promoveerde op onderzoek naar moderne infarctbehandeling. Daarna volgden vele studies en publicaties op het gebied van acute en algemene cardiologie. Prof. De Boer was voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie en van het Cardiovasculair Onderwijs Instituut (CVOI). Hij is fellow van de Europese en Amerikaanse cardiologenverenigingen. Sinds 2005 is hij hoofdredacteur van het ‘Netherlands Heart Journal’. Sinds 2006 is hij als consulent-cardioloog verbonden aan het Cinere Heart Center in Jakarta, Indonesië. Op 1 juli 2010 werd hij benoemd tot hoogleraar Cardiologie in Nijmegen.

Oratiegegevens
Orateur: prof. dr. M.J. de Boer ( dubbeloratie met de heer prof. dr. H. Suryapranata )
Titel: Van Oude Menschen… Over ouderdom en medisch handelen: een cardiologische verkenning
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: donderdag 21 april 2011, 15:00
Locatie: De Vereeniging, Keizer Karelplein, Nijmegen

Plaats een reactie