ONVZ eerste zorgverzekeraar met horizontaal toezicht Belastingdienst

De Belastingdienst en ONVZ Zorgverzekeraar hebben donderdag 9 augustus 2012 het Convenant Horizontaal Toezicht ondertekend. ONVZ is daarmee de eerste zorgverzekeraar die van de Belastingdienst het vertrouwen krijgt om afspraken vooraf te maken in plaats van controles achteraf.

De heren Kleijnenberg (ONVZ) (links) en Wieten (Belastingdienst) (rechts) ondertekenen op 9 augustus het Convenant Horizontaal Toezicht, in aanwezigheid (vlnr.) de heer M. Saas (ONVZ), de heer J. Doornbos (ONVZ), de heer R. Kamphuis (Belastingdienst) en de heer D. Blommesteijn (Belastingdienst).

Horizontaal toezicht, op basis van vertrouwen
Met horizontaal toezicht wil de Belastingdienst samenwerking veel meer centraal zetten. Dat betekent afstemming vooraf in plaats van controles achteraf. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kwaliteit die er in de keten is. Op basis van afspraken over kwaliteit kan dubbel werk worden voorkomen. Uitgangspunt vormt het scherp naar elkaar aangeven wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om de fiscale regels goed uit te voeren.
Erno Kleijnenberg, directievoorzitter van ONVZ:”Samenwerking op basis van vertrouwen vormt de sleutel tot kwaliteit, niet alleen in fiscale maar juist ook in alle andere processen waar zorgverzekeraars bij betrokken zijn. Door onze processen te optimaliseren ontstaan snelle doorlooptijden en lage kosten, daardoor hebben we meer tijd voor onze core business; dienstverlening aan onze verzekerden.”

Strategie
ONVZ is de eerste zorgverzekeraar die een dergelijk handhavingsconvenant ondertekent met de Belastingdienst. Kleijnenberg: “We zijn zeer trots op het vertrouwen dat de Belastingdienst met ondertekening van dit convenant uitspreekt in onze organisatie en onze processen.” Voor ONVZ past dit convenant uitstekend in haar strategie. “Als zorgverzekeraar met uitsluitend restitutieproducten streven wij naar relaties met zorgaanbieders, toezichthouders en leveranciers die gebaseerd zijn op vertrouwen, dit om onnodige bureaucratie zoveel mogelijk te beperken,” aldus Kleijnenberg.

Meer informatie
www.onvz.nl

Plaats een reactie