Onveilig zwemmen niet populair in Overijssel

Op een mooie zomerdag neemt de jeugd in Overijssel vanaf bruggen en sluizen nog wel eens een duik in het water. Of er wordt gezwommen in andere wateren die niet als zwemwater zijn bedoeld. Het overgrote deel van de inwoners van Overijssel is hiertegen, omdat het niet veilig is, zo blijkt uit onderzoek.

Zwemmen doe je bij voorkeur in een van de officiële en gecontroleerde openbare zwemplassen of buitenbaden in de provincie, vinden de meeste ondervraagden. De kwaliteit is vorig jaar licht afgenomen, maar in Overijssel is het nog steeds goed zwemmen.

Zwemmen in open water niet veilig
Slechts 15 procent van de inwoners van Overijssel vindt dat op een zomerse dag iedereen moet kunnen zwemmen in alle open water, ook wanneer dat niet als officieel zwemwater is aangewezen. Een overgrote meerderheid is hier geen voorstander van omdat zwemmen hier niet veilig is. Dit blijkt uit een peiling onder 1.000 inwoners van Overijssel eerder dit jaar.

17 zwemplassen en 35 openluchtzwembaden
Overijssel telt 17 openbare zwemplassen die op een zomerse dag plek bieden aan bijna 73.000 recreanten. De nieuwste zwemplassen zijn Paviljoen De Vlegge in Sibculo en ’t Grasbroek in Bornerbroek die in 2010 als openbare zwemplassen zijn aangemerkt. Daarnaast telt onze provincie nog 35 openbare openluchtzwembaden (zie ook kaart in rechterkolom). De provincie Overijssel heeft in vergelijking tot andere provincies weinig openbaar zwemwater. Ook inwoners geven dit aan: een op de vijf inwoners van Overijssel vindt dat er te weinig openbare zwemplassen in hun omgeving zijn.

Open zwemwater iets minder van kwaliteit
Vorige maand zijn de resultaten van het jaarlijkse onderzoek naar de kwaliteit van het open zwemwater in de hele Europese Unie verschenen. Hieruit komt naar voren dat de kwaliteit van het open zwemwater in Nederland vorig jaar is gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Bij het onderzoek is gekeken naar de aanwezigheid in het water van bacteriën die tot stoornissen aan de ingewanden kunnen leiden. Volgens de Europese Commissie is er geen reden tot zorg, want negen op de tien locaties in Nederland voldoen aan de Europese normen.

Kwaliteit zwemwater Overijssel beter dan landelijk
Ook in Overijssel zien we een lichte verslechtering van het open zwemwater. In 2010 voldeed 95% van de onderzochte zwemwaterlocaties in Overijssel aan de Europese normen, terwijl dat in de jaren daarvoor gold voor alle provinciale zwemwaterlocaties. De kwaliteit van het zwemwater is echter beter dan het landelijke gemiddelde van 86%. Wel is het zo dat het aantal zwemwaterlocaties in Overijssel dat aan de – strengere – Europese normen voldoet, de afgelopen drie jaar is gehalveerd (zie ook figuur in rechterkolom). In 2010 voldeden De Oldemeyer, Recreatieplas Sibculo, Zwarte Dennen en Het Hulsbeek aan de Europese richtlijnen. Het oostelijk deel van de Agnietenplas voldeed in 2010 niet aan de normen, het westelijke deel wel.

Waterkwaliteit op dit moment goed
Eerder dit jaar is blauwalg geconstateerd in Kotermeerstal en is een waarschuwing afgegeven. Deze waarschuwing is ingetrokken nu de blauwalg is verdwenen. Op dit moment (situatie 2 augustus 2011) is de waterkwaliteit van al het openbaar open zwemwater in Overijssel goed.

Provincie ziet toe op kwaliteit van zwemwater
De provincie controleert samen met de waterschappen de open zwemwateren. De provincie volgt de onderzoeken naar de waterkwaliteit en voert veiligheidsonderzoeken uit. Zij doet dit vanuit de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). De waterkwaliteit wordt elke twee weken gemeten door de waterschappen.

Plaats een reactie