VWA treft onveilig voedsel aan op Koninginnedag

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft tijdens Koninginnenacht en Koninginnedag voor voedselveiligheid veel maatregelen genomen. Dit jaar kregen de verkopers van levensmiddelen in bijna 39% van de inspecties een boeterapport of schriftelijke waarschuwing. Dit hoge aantal overtredingen kan voor een groot deel verklaard worden doordat de controleurs zich dit jaar nog meer geconcentreerd hebben op de kramen waarvan vermoed werd dat het slecht gesteld was met de voedselveiligheid.

Om dat vast te stellen liepen de controleurs vóórdat zij inspecties uit gingen voeren eerst langs de kramen om ze alvast te scannen. Verkopers die hun zaken op orde leken te hebben werden vaak niet geïnspecteerd zodat er meer tijd overbleef voor de kramen waar meer risico’s leken te bestaan voor de voedselveiligheid. Nóg een oorzaak voor het grote aantal maatregelen is dat er dit jaar opvallend veel particulieren voedsel op straat verkochten. Deze ‘gelukszoekers’ zijn vaak niet voldoende op de hoogte van de wettelijke eisen op het gebied van voedselveiligheid.

Op Koninginnenacht en Koninginnedag werden in totaal 324 inspecties uitgevoerd, waarbij in 115 gevallen een schriftelijke waarschuwing werd uitgedeeld en in 10 gevallen een boete. Veruit de meeste maatregelen werden genomen voor onvoldoende hygiëne en omdat de temperatuur van de levensmiddelen niet in orde was. Boetes variëren van 450 tot 900 euro.

In Rotterdam werd een te hoge temperatuur gemeten en ontbraken koelingen bij een kraam waarvan de kraamhouders te veel gedronken hadden. Omdat niet duidelijk was wie verantwoordelijk was voor de kraam en om de situatie niet te laten escaleren, hebben de controleurs geholpen met het opheffen van de overtredingen.

In Amsterdam constateerden controleurs dat een wc-wagen zo vol was dat door een slang de inhoud van de wagen de straat op liep. De controleurs hebben hiervoor contact opgenomen met de politie zodat snel ingegrepen kon worden.

In Den Haag en Amsterdam lag er op Koninginnedag veel vuilnis van de vorige avond op straat omdat de reinigingsdiensten staakten. De VWA heeft bij de organisatie van de inspecties op Koninginnedag en op de dag zelf extra aandacht gehad voor de situatie waardoor, indien nodig, snel ingegrepen kon worden. Het afval heeft niet geleid tot onveilige situaties voor de voedselveiligheid.

Alcohol en tabak
Tijdens Koninginnenacht en Koninginnedag controleerde de VWA of er alcohol en tabak werd verkocht aan jongeren en of er werd gerookt in de horeca. De inspecties werden voornamelijk uitgevoerd in feesttenten, slijterijen, cafés en supermarkten.

In totaal zijn er 172 bedrijven bezocht. Er zijn 19 maatregelen genomen daar waar ondernemers alcohol verstrekten aan te jeugdig publiek. Deze boetes of schriftelijke waarschuwingen vielen voornamelijk in feesttenten. Veel supermarkten hadden hun zaken beter op orde. Zij checkten de identiteitsbewijzen van de jongeren, met succes. Er is 1 maatregel genomen omdat er geen leidinggevende aanwezig was en 1 keer omdat er illegaal alcohol verstrekt werd.

In Eindhoven kreeg een café een boete omdat het alcohol verkocht aan jongeren zonder de leeftijd te controleren. Dit café heeft nu binnen een jaar drie boetes gehad voor dezelfde overtreding. De gemeente zal gevraagd worden om de vergunning in te trekken, zodat er geen alcoholhoudende drank meer kan worden verkocht door deze ondernemer.

23 keer werd een maatregel genomen voor het roken in de horeca. In Ahoy was een groot feest dat geheel rookvrij was.

Plaats een reactie