Veel onveilig speelgoed opgespoord via Rapex

De Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) heeft in 2009 230 keer gevaarlijke consumentenproducten van de Nederlandse markt laten halen na meldingen uit Europese lidstaten via het RAPEX-systeem. In 2008 waren dat 168 consumentenproducten. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal meldingen via RAPEX. De nationale autoriteiten melden de door hen opgespoorde producten steeds beter.

Het aanbod van consumentenproducten dat buiten Europa geproduceerd wordt, blijft echter groot. Niet alle onveilige producten komen in het vizier van de autoriteiten. Bedrijven zijn verantwoordelijk voor het op de markt brengen van veilige producten en het melden van onveilige producten. Daarnaast blijft alertheid door consumenten, op de veiligheid van consumentenproducten, geboden. Onveilige producten kunnen door consumenten gemeld worden via de Warenklachtenlijn van de VWA.

VWA meldt 73 keer
Consumentenklachten kunnen leiden tot een RAPEX-melding, evenals onderzoek van producten die in de haven of detailhandel door de VWA zijn bemonsterd. Ook meldingen van een onveilig product door een bedrijf kunnen leiden tot een melding. In 2009 deed de VWA 73 keer een melding. Het betrof onder andere speelgoed en cosmetica.

Gevaarlijke producten
In 2009 zijn verschillende Europese handhavingsacties georganiseerd waarbij een aantal lidstaten, een productcategorie inspecteerden. Zo onderzocht de VWA speelgoed in een Europees handhavingsproject waaraan 12 andere lidstaten deelnamen. Met dit project werd speelgoed met kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen veroorzaken, opgespoord. Ook werd kinderkleding gecontroleerd op verstikkingsgevaar door koordjes.
Deze producten zien we terug in de 230 gevaarlijke consumentenproducten. Een groot deel is speelgoed (31%) zoals knuffels, viltstiften en houten speelgoed, gevolgd door kleding (12%), kinderkleding en schoenen. Ook van cosmetica (10%) zijn veel meldingen van producten op de Nederlandse markt binnengekomen. Het ging onder andere om oogmake-up.

Samenwerking tussen de lidstaten in projecten en het uitwisselen van informatie over gevaarlijke producten vergroot de impact van het toezicht op consumentenproducten.

RAPEX
Het RAPEX-systeem maakt het mogelijk om op een snelle manier informatie over gevaarlijke consumentenproducten uit te wisselen met de Europese Commissie en alle andere Europese lidstaten. Er kan zo in heel de Europese Unie snel actie worden genomen om gevaarlijke producten van de markt te halen. Dit systeem is een belangrijke aanvulling op eigen inspecties van de VWA.

Categorieën Niet gecategoriseerd Tags

Plaats een reactie