Ontwikkeling van een nieuw radioablatiedevice voor inoperabele tumoren

Kwaadaardige, solide tumoren die inoperabel zijn en niet reageren op chemotherapie zijn verantwoordelijk voor een hoog sterftecijfer. Een mogelijk effectieve therapie voor patiënten met een beperkt aantal tumoren waarvoor geen werkzame therapie beschikbaar is, vormt inwendige bestraling met zeer kleine bolletjes, zogenaamde ‘microsferen’, beladen met de radioactieve stof holmium-166.

Door deze holmium microsferen direct in de tumor in te spuiten wordt het tumorweefsel bestraald, terwijl het gezonde weefsel om de tumor heen wordt gespaard.

In zijn proefschrift beschrijft Wouter Bult studies over de ontwikkeling van deze zogenaamde holmium acetylacetonaat microsferen. Zo is de stabiliteit van deze microsferen onderzocht na directe injectie in de tumor.

Geconcludeerd kan worden dat de holmium acetylacetonaat microsferen veilig en effectief zijn voor de behandeling van solide tumoren na injectie direct in de tumor.

Promotiegegevens
Promovendus: Wouter Bult
Faculteit: Faculteit Bètawetenschappen
Proefschrift: Holmium microparticles for intratumoral radioablation
Promotor 1: Prof. dr. ir. W.E. Hennink
Promotor 2: Prof. dr. P.R. Luijten
Copromotor 1: Dr. J.F.W. Nijsen
Copromotor 2: Dr. A.D. van het Schip
Datum en tijd: 13/12/2010 14:30
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht

Plaats een reactie