Ontwikkeling in genomics dwingt tot nieuw beleid

De kennis over het individuele genetische profiel neemt snel toe en nieuwe technologieën maken deze kennis steeds breder toegankelijk. Onderzoek naar de best mogelijke toepassing van deze nieuwe inzichten en methoden wordt steeds urgenter. Wat betekenen deze ontwikkelingen bijvoorbeeld voor de organisatie van de gezondheidszorg? Professor Angela Brand, hoogleraar Sociale Geneeskunde, houdt in haar inaugurele rede ‘From Cell to Society’ een pleidooi voor het ontwikkelen van beleid, gebaseerd op interdisciplinair transnationaal onderzoek. En dat is precies wat het door haar opgerichte European Centre for Public Health Genomics (ECPHG) in Maastricht doet. Vrijdag 4 september spreekt ze haar rede uit.

Wat de gezondheidszorg betreft ziet Angela Brand een ontwikkeling naar steeds meer individualisering. “De ontwikkeling van ‘personalized medicine’ is hier een goed voorbeeld van. Grootschalig onderzoek naar de wisselwerking tussen genetische aanleg en omgevingsinvloeden bij het ontstaan van kanker bijvoorbeeld laat duidelijk zien dat iedere kanker uniek is en dus een op de persoon afgestemde behandeling en medicatie vereist.” Samen met internationale partners probeert de onderzoeksgroep van Angela Brand modellen te ontwikkelen voor de vertaling van de nieuwe ‘personalized medicine’ naar de praktijk van de gezondheidszorg, zoals vergoeding door ziektekostenverzekeraars.

Met de benoeming van Angela Brand, een van de pioniers op het gebied van Public Health Genomics, komt de focus van de vakgroep Sociale Geneeskunde in Maastricht te liggen op de toepassing van kennis van het menselijk genoom en de bijbehorende technologieën in onderzoek, beleid en uitvoering van de gezondheidszorg. Daarmee neemt de Universiteit Maastricht op het gebied van de Sociale Geneeskunde een unieke en innovatieve positie in. Het European Centre for Public Health Genomics is momenteel een van de belangrijkste denktanks op dit gebied in Europa. Het centrum is onderdeel van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences en van CAPHRI (School of Public Health and Primary Care) en werkt nauw samen met onderzoekers en instellingen op nationaal, Europees en internationaal niveau.

Plaats een reactie