Ontdekking illegale paardenspermawincentra

De nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) is bij controles gestuit op 2 illegale paardenspermawincentra van trekpaarden. Beide wincentra hebben paardensperma gewonnen, vervoerd en verhandeld zonder dat zij beschikten over een keuringsrapport van de nVWA of het Productschap voor Vee en Vlees.

Een wincentrum heeft ook beperkt vers gewonnen paardensperma zonder gezondheidscertificaat geëxporteerd naar België. Als dit niet vergezeld gaat van een bewijsstuk bestaat er de kans dierziekten te verspreiden. Tegen beide bedrijven is proces-verbaal opgemaakt.

De aankomende tijd zal de nVWA verscherpt toezicht houden op de wincentra om illegale werkzaamheden tegen te gaan.

Van de 5 bezochte bedrijven bleken er 2 illegaal en 2 conform de regelgeving te werken. Een ander bedrijf was inmiddels op de hoogte van het aankomende bezoek en heeft zich direct gemeld bij het Productschap voor Vee en Vlees om voor de nationale markt sperma te mogen winnen. Intussen heeft de auditdienst van het productschap dit bedrijf bezocht. Ook de beide centra die illegaal sperma wonnen hebben zich aangemeld bij het productschap.

De inspectie vond plaats na een melding van het productschap voor Vee en Vlees aan de nVWA waarin werd aangeven dat er wincentra adverteerden op internet die geen accreditatie zouden hebben inzake de EU-erkenning en certificering hengstenhouderij. Beide wincentra handelden hiermee in strijd met het Besluit eisen dierlijk sperma en spermawincentra en het Besluit uitvoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.

Reguliere werkwijze
Exportcertificering kan alleen plaatsvinden op EU-erkende paardenspermawincentra of op EU-erkende paardenspermaopslagcentra. Alle exportcertificering vindt plaats door de nVWA, dit kan indien er een goedgekeurd protocol is op afstand. Accreditatie van bedrijven vindt ook plaats onder verantwoordelijkheid van de nVWA.

Met het wegvallen van de Paardenwet is de hengstenhouderij een vrij beroep geworden. De branche heeft hierop een vrijwillig kwaliteitsysteem opgestart: de certificering hengstenhouderij. De Regeling paardensperma beschrijft dat alleen een gecertificeerde hengstenhouderij sperma mag winnen, vervoeren en verhandelen. De voorwaarden voor certificering door het productschap hebben betrekking op diverse bedrijfsaspecten. Zo wordt het sperma van elke hengst ieder jaar gecontroleerd, voordat het dekseizoen begint. Daarnaast worden gedurende het dekseizoen ook steekproefsgewijs controlemonsters genomen van het sperma. Dit gebeurt door de auditdienst van het productschap.

Plaats een reactie