Ontdek je persoonlijke bronnen van geluk

Super-Ik is een praktisch en inspirerend boek dat je helpt om je eigen gelukspotentieel ten volle te benutten. Het is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring van beide auteurs. Wat als je vertrekt vanuit een positiever denkkader en de nadruk legt of datgene waar je goed in bent? Super-Ik neemt de proef op de som.

Is het jou ook opgevallen dat het soms lijkt alsof er meer kinderen met dan zónder een stempel in de klas zitten? En dat in evaluatiegesprekken vooral de aandachtspunten voor een medewerker worden beklemtoond in plaats van de vaardigheden?

Focus op positieve eigenschappen
Wat als we eens de nadruk zouden leggen op datgene waar we goed in zijn? Al te vaak focussen we op wat we minder goed kunnen en proberen we dat te verbeteren. Onderzoek toont echter aan dat het veel effectiever is om te vertrekken vanuit je positieve eigenschappen, en die te versterken.

SUPER IK, Lex Goos, Lianne Smit-VolkersKoop bij bol.com

Op basis van recente inzichten uit de positieve psychologie ontwikkelden Lex Goos en Lianne Smit-Volkers een heel praktisch zelfcoachingstraject, dat je helpt om je persoonlijke bronnen van geluk te ontdekken en te versterken.

Aan de hand van concrete voorbeelden en veel praktische tips helpt Super-IK de lezer om zijn of haar positieve eigenschappen in kaart te brengen en ze naar een niveau hoger te tillen.

[pull_quote_center]We dagen je uit om een positieve bril op te zetten voor een gelukkig(er) leven. In dit boek bieden we een taal om jezelf positief te kunnen beschrijven en concrete handvatten om je geluk tot bloei te laten komen – Lex Goos en Lianne Smit-Volkers[/pull_quote_center]

Auteurs
Lex Goos en Lianne Smit-Volkers zijn beiden psycholoog en als docent verbonden aan Fontys Hogeschool HRM en Psychologie. In de missie van Fontys Hogeschool HRM en Psychologie staat de ‘Economie van het geluk’ centraal. Een van de vele aspecten van deze missie is dat ze hun studenten een basis willen bieden waarmee zij zich op de arbeidsmarkt in goede gezondheid kunnen handhaven.

Essentieel daarbij is dat studenten een goed inzicht krijgen in hun talenten. Daarom geeft het instituut bij de start van het studiejaar haar eerstejaarsstudenten Toegepaste Psychologie en Human Resource Management een exemplaar van Super-IK.

Plaats een reactie