Ontbreken kilometerheffing is ‘gemiste kans’

Milieudefensie vindt het onbegrijpelijk dat de kilometerheffing niet in het conceptregeerakkoord van de PvdA en VVD staat. Maandag 29 oktober 2012 liet de NOS weten dat de partijen niet besluiten tot een kilometerheffing omdat ze verwachten dat door investeringen in asfalt en de lage economische groei de filedruk al beperkt zal blijven.

“De omgekeerde wereld,” stelt Ivo Stumpe van Milieudefensie. “Met een kilometerheffing voorkom je juist dat er steeds maar meer asfalt aangelegd moet worden en beperk je vervuiling door verkeer. Na het overeind houden van de reiskostenaftrek, besluiten de aanstaande coalitiepartners blijkbaar door te gaan op de weg van asfalteren.”

Milieudefensie wijst erop dat de noodzaak voor een kilometerheffing breed wordt gedragen. Naast milieuorganisaties, zijn ook de ANWB en VNO NCW overtuigd van de noodzaak van kilometerbeprijzing.

Volgens de milieuorganisatie is het een gemiste kans om de mobiliteitsproblemen in Nederland nu eindelijk eens op milieuvriendelijk wijze aan te pakken. Stumpe: “Opnieuw gebeurd er niks om het autoverkeer terug te dringen. Files zijn een probleem van te veel auto’s niet van te weinig asfalt.”

Plaats een reactie