Onrust over veiligheid medicijnen Ranbaxy

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) roept de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) op snel duidelijkheid en openheid van zaken te verschaffen over de veiligheid van de zogeheten generieke medicijnen van de Indiase producent Ranbaxy.

Weliswaar heeft de IGZ maandag 27 januari 2014 een lijst met vragen en antwoorden over de kwestie Ranbaxy gepubliceerd, maar de KNMP constateert dat deze lijst de onrust onder patiënten niet wegneemt. Sterker nog, de onrust neemt de laatste dagen juist toe.

Vrijdag 24 januari 2014 maakte de IGZ bekend de invoer van de grondstoffen te weren voor medicijnen die zijn vervaardigd op de Toansa locatie van Ranbaxy in India. Tevens stelde de IGZ dat er geen sprake is van een ‘direct gezondheidsrisico’ voor patiënten en dat het daarom niet noodzakelijk is verdergaande maatregelen te treffen, zoals het bij apotheken en groothandels terughalen van Ranbaxy-medicijnen.

Echter, sinds dit besluit van de IGZ hebben patiënten het vertrouwen in alle medicijnen van Ranbaxy verloren. Dat blijkt uit de aanhoudende stroom van meldingen van apothekers bij de KNMP.

Onrust onder patiënten
Patiënten zeggen ronduit tegen apothekers dat zij ‘die rommel’ niet meer willen gebruiken en op medicijnen van een andere fabrikant willen overstappen. Zorgverzekeraars hebben dit deels mogelijk gemaakt. Echter, patiënten nemen geen genoegen met het feit dat zij op grond van de huidige regels niet in alle gevallen mogen uitwijken naar een alternatief medicijn.

Behalve vragen over de vergoeding van vervangende geneesmiddelen, willen patienten ook weten of het eigen risico opnieuw wordt belast wanneer de apotheek hen een vervangend geneesmiddel meegeeft. Dat is op dit moment ook voor apothekers onduidelijk.

Patiëntenvertrouwen essentieel
Voor het veilig en effectief gebruik van medicijnen is het essentieel dat patiënten het vertrouwen in hun medicijnen behouden. Dat is dan ook de grootste zorg voor apothekers. Daarnaast vragen apothekers zich af wat zij met hun voorraden Ranbaxy en de door patiënten ingeleverde Ranbaxy middelen moeten doen.

De KNMP houdt zich beschikbaar voor overleg met alle betrokkenen om de kwestie-Ranbaxy op korte termijn op te lossen zodat de onrust onder het publiek verdwijnt.

Meer informatie
IGZ publiceert veelgestelde vragen over Ranbaxy

Plaats een reactie