Onnodige bureaucratie en uitvoeringsproblemen bij AWBZ

De manier waarop men de grondslag van de AWBZ in de praktijk toepast, leidt tot veel onnodige bureaucratie en uitvoeringsproblemen. Het College van zorgverzekeringen legt in een rapport uit hoe dit is gekomen, en geeft daar oplossingen voor.

De oorzaken van de problematiek zijn terug te voeren op drie elementen:
– De grondslagen worden gebruikt voor een ander doel dan oorspronkelijk was bedoeld.
– De definities van de grondslagen in de verschillende fasen in de uitvoeringsketen (indicatiestelling, zorgtoewijzing, levering en bekostiging) zijn niet hetzelfde.
– De dominante grondslag beperkt de mogelijkheid de best passende zorg te bieden.

De richting van de oplossing zit onder andere in: harmonisatie van de ZZP’s en de aanpassing van terminologie.

Lees rapport: Van grondslagen naar cliëntprofielen, een oplossing voor onnodige bureaucratie

Plaats een reactie