Online hemodiafiltratie

Mogelijk kan online hemodiafiltratie de prognose van patiënten met eindstadium nierfalen die chronisch worden behandeld met hemodialyse verbeteren. Bij deze techniek is de verwijdering van afvalstoffen sterk verbeterd door het toevoegen van convectief transport aan standaard hemodialyse. Dat wil zeggen dat afvalstoffen niet alleen door middel van diffusie, maar ook door middel van filtratie uit het bloed worden verwijderd. De Nederlandse CONvective TRAnsport STudy (CONTRAST) moet antwoord geven op de vraag of online hemodiafiltratie inderdaad de overleving van patiënten kan verbeteren ten opzichte van standaard hemodialyse. Ongeveer 700 chronische hemodialysepatiënten afkomstig uit meer dan 20 dialysecentra in Nederland, Noorwegen en Canada doen mee aan dit onderzoek. De eindresultaten worden medio 2011 verwacht.

In het eerste deel van zijn proefschrift beschrijft Lars Penne de randvoorwaarden die nodig zijn om hemodiafiltratie optimaal te kunnen uitvoeren. Dit zijn de microbiologische kwaliteit van de dialysevloeistoffen en het volume van het convectief transport. In het tweede deel van het proefschrift bespreekt Penne de effecten van hemodiafiltratie op biochemische parameters besproken.
Patiënten met eindstadium nierfalen die chronisch worden behandeld met hemodialyse hebben een sterk verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten en sterfte. Waarschijnlijk kan dit gedeeltelijk verklaard worden door onvolledige verwijdering van schadelijke afvalstoffen tijdens de hemodialysebehandeling.

Lars Penne promoveert op 25 augustus aan het UMC Utrecht.

Plaats een reactie