Online communities maken zorg beter en persoonlijker

Eén op de zes paren met een kinderwens kampt met vruchtbaarheidsproblemen. Van de stellen die medische hulp zoeken, krijgt 70 procent uiteindelijk een kind. Deze behandeling is fysiek en psychisch zwaar, en vereist daarom een persoonlijke benadering: de zorg moet patiëntgericht zijn, met een actieve rol voor de patiënt en aandacht voor diens kwaliteit van leven. Annemijn Aarts onderzocht hoe je kunt meten in hoeverre deze gepersonaliseerde zorg geleverd wordt. Ook toont ze hoe belangrijk het is om dit te meten.

Specifieker onderzocht ze in hoeverre online zorgcommunities bijdragen aan het leveren van gepersonaliseerde zorg. In de online fertiliteitscommunity kunnen zorgverleners en patiënten van één kliniek communiceren met elkaar en informatie uitwisselen. Aarts ontwikkelde een strategie voor ziekenhuizen om zo’n online community te implementeren. Patiënten waren erg enthousiast: de zorg werd toegankelijker, ze konden altijd hun vraag kwijt en vonden lotgenotencontact.

Daarnaast deed ze onderzoek naar de persoonlijke zorgcommunity (PZC). Hierin bouwt de patiënt als het ware zijn of haar eigen online ziekenhuis. Alle, vanuit verschillende instellingen, bij deze ene patiënt betrokken zorgverleners kunnen binnen deze community met elkaar en met de patiënt communiceren en (medische) informatie uitwisselen. Dit alles met de patiënt aan het roer. Aarts toont aan dat de PZC vele kansen biedt om de kwaliteit van zorg te verbeteren.

Biografie
Annemijn Aarts (Leiden, 1984) studeerde Geneeskunde in Utrecht. Na haar artsexamen werd ze begin 2009 aangesteld als arts-onderzoeker aan de afdeling Verloskunde & Gynaecologie van het UMC St Radboud. Bovenstaand onderzoek is het resultaat en valt onder het Nijmegen Centre of Evidence Based Practice. In september start ze met de opleiding tot gynaecoloog vanuit het UMC St Radboud, te beginnen in het Ziekenhuis de Gelderse Vallei in Ede.

Promotie
Promovendus: mevrouw drs. J.W.M. Aarts
Proefschrift: Personalized fertility care in the Internet era
Promotors: prof. dr. J.A.M. Kremer
Copromotors: dr. M.J. Faber, dr. W.L.D.M. NelenTitel
Datum: woensdag 12 september 2012

Plaats een reactie