“Onjuiste toediening medicijnen kost de maatschappij miljoenen”

Het gebrek aan innovatie in de zorg leidt onnodig tot verspilling van medicatie. De toediening van veel medicijnen gebeurt vaak niet zorgvuldig als gevolg van onjuiste of onvolledige toediening en onvoldoende controle.

Maurits Huigen“Veel medicatie belandt op die manier ongebruikt in de prullenbak of de patiënt krijgt een grotere dosis dan voorgeschreven staat”, stelt Maurits Huigen, directeur van Chiesi Pharmaceuticals BV.

Zo heeft het onjuist inhaleren van medicatie door astmapatiënten verstrekkende gevolgen. Patiënten zijn vaak in de veronderstelling dat zij hun medicijnen op de juiste wijze toedienen, maar in werkelijkheid krijgt een groot aantal patiënten te weinig of juist te veel toegediend. Hierdoor kunnen klachten verergeren. Bovendien zorgt de onjuiste toediening ervoor dat medicijnen onnodig verloren gaan.

Onjuist of onzorgvuldig gebruik van medicijnen kost de maatschappij jaarlijks miljoenen. Funest in deze tijd van grote bezuinigingen in de zorg. De overheid moet zich daarom niet alleen blind staren op de werking van geneesmiddelen, maar tevens op een correcte toediening ervan. Innovatie in toediening van geneesmiddelen verdient om die reden dan ook een belangrijke plek op de politieke agenda.

De overheid moet zich samen met wetenschap, zorgverzekeraars en farmaceuten inzetten om besparingen te realiseren zodat een bijdrage wordt geleverd aan het reduceren van de zorgkosten.

Plaats een reactie