Onjuist bericht over EPD in landelijke berichtgeving

Vrijdag 19 augustus 2011 is in de media een bericht verschenen waaruit gelezen kan worden dat de LHV, KNMP, en VHN alsnog voorstander zouden zijn van de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Dit is niet juist.

Enkele maanden geleden is in de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor het EPD gesneuveld. Dit is onomkeerbaar.

Dat neemt niet weg dat de koepels een betrouwbare, moderne infrastructuur om berichten uit te wisselen onontbeerlijk achten voor de patiëntveiligheid. In de loop van de afgelopen jaren is door de organisatie Nictiz een dergelijke infrastructuur technisch gerealiseerd.

De koepels willen graag dat een organisatie deze techniek uit de boedel van het EPD overneemt. Niets meer en niets minder. Het gaat dus puur om behoud van een technische infrastructuur en niet om het nieuw leven inblazen van het EPD.

Of dat gaat lukken en hoe dit gerealiseerd kan worden, is nog onzeker.

Plaats een reactie