Ongezonde luchtkwaliteit door IJslandse vulkaanuitbarsting

De uitbarsting van de actieve IJslandse Eyjafjallajokull-vulkaan zorgt voor een toename van de luchtverontreiniging door fijn stof, mogelijk komen ook zwaveldioxiden en koolstofdioxide nu in hogere concentraties in de lucht voor. Die stoffen kunnen, net zoals ozon in de zomer, gezondheidsproblemen veroorzaken, omdat ze de longfunctie verminderen en een invloed hebben op hart en -bloedvaten.

De concentratie van de vervuilende stoffen in de lucht, de hoeveelheid van die stoffen die men binnen krijgt en de individuele gevoeligheid bepalen of iemand last heeft van deze luchtverontreiniging. Wie extra gevoelig is vermijdt best langdurige fysieke inspanningen en drukke verkeerspunten. In onderstaande tekst vindt u de antwoorden op enkele vaak gestelde vragen en aanbevelingen.

Waaruit bestaat vulkaanstof?
De wolk van stof en as, die de vulkaan tot hoogtes van meer dan 10 kilometer kan uitstoten, kan tot in de wijde omtrek zijn sporen in de atmosfeer nalaten. De verwachting is dat de stofwolk morgen in de vroege ochtend ons land bereikt. Dit zou aanleiding kunnen geven tot een kortstondige toename van fijn stof in de lucht. De stofwolk kan de komende dagen leiden tot een opvallend rode schemergloed boven het land en mogelijk ook een lichte zwavelgeur veroorzaken.

De as van een vulkaan bestaat uit verpulverde rotsblokjes en glas samen met zwaveldioxide. De partikels zijn dusdanig klein dat ze kunnen worden ingeademd.

Wat kan ik doen om minder vervuilende stoffen binnen te krijgen?
De hoeveelheid vervuilende stoffen die je binnen krijgt neemt toe naarmate je dieper en sneller ademt, zoals tijdens intensieve lichamelijke activiteit. Iedereen vermijdt daarom deze dagen best langdurige en intensieve (sport)inspanningen. Gevoelige personen vermijden best belangrijke fysieke inspanningen én verkeersdrukke straten omdat daar sowieso meer stof hangt.

Welke symptomen kunnen optreden?
– vermindering van de ademhalingsfuncties;
– toename van respiratoire aandoeningen (bronchitis, …);
– toename in ernst en frequentie van symptomen bij personen met astma en COPD (chronisch obstructief longlijden).

Hoe wordt er geïnformeerd over de luchtkwaliteit?
De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) volgt continu de actuele toestand, de evoluties en gemiddelde concentratie fijn stof op.

Wie moet zeker rekening houden met de aanbevelingen?
Een aantal groepen mensen is gevoeliger voor luchtverontreiniging. De gevoelige groepen zijn:
– kleine kinderen en ouderen;
– personen met chronische ziekten van de luchtwegen (emphyseem, astma, chronisch obstructief longlijden of COPD);
– mensen met hart- en vaatziekten.

Is de luchtkwaliteit binnen beter dan buitenshuis?
Jammer genoeg is de concentratie van fijn stof binnenshuis niet aanzienlijk lager dan buitenshuis. Fijn stof deeltjes zijn zo klein (diameter kleiner dan een honderdste van een millimeter) dat ze zich gemakkelijk naar binnen verplaatsen. De sportactiviteit van buiten naar binnen verplaatsen lost dus weinig op.

Hoe lang zal deze verhoogde luchtvervuiling duren?
Volgens de meest recente weersvoorspellingen worden, vanaf zaterdag, de verspreidingscondities gunstiger door de toenemende windsnelheid.

Waarom mogen vliegtuigen niet vliegen?
De stofwolk bevindt zich op grote hoogte, net op vlieghoogte, en vormt zo een gevaar voor de vliegtuigmotoren die erg gevoelig zijn voor vuildeeltjes en dus voor de luchtveiligheid.

Meer informatie is terug te vinden via volgende kanalen:

– Op de website van de Vlaamse Milieu Maatschappij www.vmm.be kunt u de actuele toestand, de evoluties en gemiddeldes van de concentratie fijn stof raadplegen.
– Vanaf 5 uur ’s morgens worden op de website www.irceline.be de actuele concentratie van fijn stof (PM10 en PM2.5) en andere luchtvervuilende stoffen in de meetstations van de drie gewesten elk uur weergegeven. Op die site zijn ook de verwachte waarden te vinden. Een geactualiseerde voorspelling wordt elke dag rond 10u30 gepubliceerd.

Plaats een reactie