‘Ongezonde leefstijl man heeft schadelijk effect op zijn sperma’

0
888

Dat een ongezonde leefstijl van de moeder (voor en tijdens de zwangerschap) gevolgen heeft voor de gezondheid van het kind, is al op vele manieren onderzocht. Maar over hoe dit bij de vader zit, is veel minder bekend.

Paternal impact on genetic integrity in newborns

In dit hiaat voorziet het onderzoek van Joost Linschooten “Paternal impact on genetic integrity in newborns” waarop hij woensdag 20 juni 2012 hoopt te promoveren.

Hij onderzocht als een van de eersten wat het effect is van een ongezonde levensstijl van de vader op het kind, door te kijken naar het DNA in sperma. De kwaliteit van het DNA in sperma van potentiële vaders staat voortdurend onder druk door blootstelling aan een grote verscheidenheid van schadelijk stoffen. Dit kan er toe leiden dat DNA schade wordt overgedragen op het nageslacht met langdurige gevolgen voor de gezondheid.

Linschooten toont aan dat een levensstijl met slechte gewoontes, zoals roken, inderdaad een schadelijk effect heeft op het DNA in het sperma en hij heeft een indicatie gevonden dat deze effecten overerfelijk zijn en dus ook schadelijk voor de nakomelingen.

De gevolgen van overerving van DNA schade door roken, bleek tot nu toe vooral uit proefdierstudies, Linschooten voerde het onderzoek uit met proefpersonen.

Meer informatie
– UM webmagazine: http://webmagazine.maastrichtuniversity.nl