Ongezond door burenoverlast

Overlast door buren, hangjongeren of vuilnis op straat leidt tot een slechtere gezondheid. Dit geldt ook voor gevoelens van onveiligheid in de buurt en ontevredenheid over het groen in de buurt. Dit concludeert Carolien van Hooijdonk in haar proefschrift waarop zij woensdag 28 oktober promoveert aan het Erasmus MC. Zij onderzocht wat in Nederland het effect is van de leefomgeving op de gezondheid van de bewoners in die omgeving.

Stad
Vooral sociale overlast heeft een negatief effect op de gezondheid van de bewoners in die omgeving. De andere kenmerken waarnaar Van Hooijdonk keek, waren het effect van het wonen in de stad of op het platteland, de opbouw van de bevolking in een buurt en het gemeenschapsgevoel van een buurt. Deze kenmerken hebben niet of nauwelijks effect op de gezondheid van de gehele Nederlandse bevolking. Bij uitsplitsing vond Van Hooijdonk voor bepaalde bevolkingsgroepen echter wel relevante verschillen. Zo blijkt het voor sommige mensen gezonder te zijn om in de stad te wonen. Alleenstaanden, niet-westerse allochtonen, 10- tot 40-jarigen en 80-plussers hebben een lagere sterftekans als zij in een stad wonen. Gehuwden en 50- tot 70-jarigen hebben juist een verhoogde sterftekans in de stad.

Gezond
Van Hooijdonk, die haar onderzoek uitvoerde in samenwerking met het RIVM, geeft wel aan dat persoonskenmerken, zoals roken, gezond eten, erfelijkheid of materiële omstandigheden, een groter effect hebben op gezondheid dan omgevingsfactoren. Echter, om buurtverschillen in gezondheid te verminderen, pleit zij ervoor dat beleidsmakers zich nog steeds moeten richten op de leefomgeving en dan in eerste instantie op achterstandsgebieden en buurten met veel overlast. Een bijkomend voordeel van inzetten op omgeving is dat groepen die moeilijk te bereiken zijn met gezondheidsbevorderende programma’s, zoals mensen met een lagere sociaal-economische status, volgens haar baat hebben bij de verandering van hun leefomgeving.

Plaats een reactie