Ongeveer dertig procent van de Nederlanders ontevreden over ontvangen sociale steun

Ongeveer dertig procent van de Nederlanders is ontevreden over de sociale steun die ze ontvangt. Ruim een derde vindt dat mensen te weinig gezellig op bezoek komen, 28 procent zou graag vaker een praatje maken, 30 procent wordt graag vaker uitgenodigd om mee te gaan naar een borrel, etentje of feestje.

Meer dan de helft van de Nederlanders geeft aan dat ze niet veel mensen hebben op wie ze werkelijk kunnen vertrouwen. Uit het onderzoek komt verder naar voren dat ruim een kwart van de Nederlanders een echt goede vriend of vriendin mist, in min- of meerdere mate. Het onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO in opdracht van de Zonnebloem en Coalitie Erbij, een samenwerkingsverband van dertig maatschappelijke organisaties.

Coalitie Erbij heeft opdracht gegeven voor dit onderzoek in aanloop naar de Week tegen Eenzaamheid, die dit jaar wordt georganiseerd onder het motto: “Voorkom Eenzaamheid, Versterk je Sociaal Konvooi”. Op deze manier wil Coalitie Erbij wijzen op het belang van een warm sociaal netwerk. Veel mensen verwaarlozen hun contacten, waardoor ze op niemand kunnen terugvallen als het erop aankomt. De Week tegen Eenzaamheid gaat dit jaar van start op 22 september en duurt tot en met 1 oktober. Door het hele land zijn er activiteiten voor burgers, vrijwilligers en professionals. Een overzicht daarvan staat op www.eenzaam.nl.

Coalitie Erbij bestaat uit: Humanitas, het Leger des Heils, Nationale Vereniging de Zonnebloem, Sensoor, Mezzo, MO-groep, Ouderenfonds, KPMG, ANGO, Fonds Psychische Gezondheid, Raad van Kerken, Resto vanHarte en negentien netwerkpartners. Zie ook www.eenzaam.nl. VSB Fonds is de grootste sponsor van de Week tegen Eenzaamheid. RKK is mediapartner.

Onderzoeksverantwoording:
Tussen 18 en 24 augustus 2011 vulden in totaal 1098 Nederlanders van 18 jaar en ouder de vragenlijst in vanaf hun eigen pc (via CAWI: computer assisted web interviewing). Deze steekproef is afkomstig uit de TNS NIPObase en representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder, volgens de Gouden Standaard.

Plaats een reactie