‘Onethisch gedrag van raadsleden in het openbaar bespreken’

De Nationale ombudsman vindt dat gemeenteraden aan onethisch gedrag van raadsleden aandacht moeten besteden in een openbare raadsvergadering. Alleen zo kunnen kiezers zich een oordeel vormen of raadsleden over de schreef gaan. Ombudsman Alex Brenninkmeijer onderzocht hoe de gemeenteraad in Laren omgaat met de gedragscode voor raadsleden na een klacht van een inwoner van Laren over uitlatingen van een raadslid.

De Nationale ombudsman vindt dat raadsleden zich bewust moeten zijn van de verplichtingen die voortvloeien uit het raadslidmaatschap. Zij moeten daarom opletten wat zij buiten de raadsvergadering in de media bij voorbeeld over bepaalde inwoners zeggen. Door in een openbare raadsvergadering onethisch gedrag te bespreken, brengen de raadsleden de voor hen geldende gedragscode tot leven. Brenninkmeijer: Juist het geven van een moreel oordeel in de openbaarheid voorkomt dat onterechte beschuldigingen in de lucht blijven hangen.

De Nationale ombudsman startte in maart 2011 een onderzoek nadat een inwoonster van de gemeente Laren bij hem had geklaagd over beschuldigingen aan haar adres van een raadslid van diezelfde gemeente. Het raadslid deed dat in de (lokale) media en zette de gemeente zo onder druk om handhavend tegen die inwoner op te treden. Vraag was daarbij of er echt wel iets aan de hand was, of dat slechts de indruk werd gewekt dat de betrokken inwoonster in strijd met de regels handelde.