Oneigenlijk ziekteverzuim kost Nederlandse werkgevers drie miljard euro

Oneigenlijke ziekmeldingen (het zogenoemde ‘zwart verzuim’) leveren Europese werkgevers jaarlijks een kostenpost op van meer dan 40 miljard euro. In Nederland gaat het om een kostenpost van zo’n drie miljard euro.

Dat blijkt uit onderzoek van Aon onder 7579 werknemers uit tien Europese landen, waaronder 752 Nederlanders. Invoering van ‘sociale dagen’ voor niet-medische, persoonlijke doeleinden en invoering van flexibele werktijden, kan het oneigenlijk ziekteverzuim terugdringen.

Volgens Aon Consulting, onafhankelijk risicoadviseur op het gebied van Employee Benefits, worden in Europa meer dan 120 miljoen (122.148.180) ziektedagen opgenomen om persoonlijke redenen, en niet wegens ziekte. Nederlandse werknemers nemen 9.163.000 oneigenlijke ziektedagen voor hun rekening. Ruim één op de zeven Europese werknemers (15%, in Nederland 20%) geeft toe dat ze de laatste keer dat ze zich een dag ziek meldden, deden alsof ze ziek waren, terwijl dat eigenlijk niet het geval was. Eén op de tien (10%, in Nederland 6%) meldde zich ziek om voor een gezinslid te zorgen.

Jaarlijks worden er meer dan 830 miljoen ziektedagen opgenomen in Europa, in Nederland zijn dat 45 miljoen dagen. Uitgaande van een gemiddelde werkdag van 8 uur, kost het oneigenlijke ziekteverzuim – het ziek melden terwijl dat niet zo is – werkgevers in Europa bijna een miljard verloren manuren. Gekeken naar de gemiddelde kosten van ziekteverzuim voor werkgevers, kost dit oneigenlijke verzuim Europese werkgevers in totaal zo’n 40 miljard euro. Aon verwacht dat het aantal oneigenlijke verzuimdagen dit jaar verder toeneemt, omdat veel mensen zich ziek hebben gemeld om naar het WK-voetbal te kijken.

Eén op vijf Nederlanders liegt over ziekte
Spanjaarden geven oneigenlijk verzuim het vaakst toe (22%), gevolgd door Britten, Ieren (allebei 21%) en Nederlanders (20%). Denen (4%) en Noren (10%) zijn het minst geneigd om onder valse voorwendsels een ziektedag te nemen.

“Hoewel het schrikbarende cijfers zijn, is het nog maar een voorzichtige schatting. Niet iedereen geeft toe wel eens te doen alsof ze ziek zijn. Verder zijn in de kostenberekening alleen de directe salariskosten opgenomen,” zegt Peter Abelskamp, Executive Director Health & Benefits EMEA bij Aon Consulting. “Het geeft aan hoe belangrijk het voor werkgevers is om verzuimvraagstukken aan te pakken.”

Abelskamp noemt het opvallend dat meer dan de helft (56%) van de werknemers zich niet genoodzaakt zou voelen om een ziektedag op te nemen als ze eerlijk konden zijn en flexibele werkuren of ‘sociale dagen’ hadden. “Verder moeten werkgevers de ogen niet sluiten voor het feit dat 15% van de mensen zegt dat ze zich gewoon aan de afspraken zouden houden als hun werk boeiender was.”

De economische onrust in Europa heeft gezorgd voor minder ziekteverzuim, vermoedt Abelskamp. ”Volgens 11% zouden ze onder de druk van dreigend ontslag het aantal verzuimdagen om andere dan gezondheidsredenen verminderen. Een kwart van de Europese werknemers zegt dat een financiële prikkel bovenop hun salaris hen zou aanmoedigen om naar het werk te gaan.”

Maatregelen tegen oneigenlijk verzuim
De vijf meest effectieve maatregelen om oneigenlijk verzuim tegen te gaan, zijn volgens het onderzoek:

– invoering van sociale dagen die je kunt opnemen voor niet-medische, persoonlijke doeleinden (31%);
– invoering van flexibele werktijden (27%);
– substantiële financiële prikkel (25%);
– verlening van medische zorg op de werklocatie (19%);
– boeiender werk (15%).

Over het onderzoek

Het onderzoek onder Europese werknemers maakt deel uit van het European Employee Benefits Benchmark van Aon Consulting, een onderzoek onder meer dan 7500 werknemers uit België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, tien van de grootste economieën van Europa. Dit onderzoek richt zich op de mening van werknemers in heel Europa over onderwerpen als pensioen, werknemersverzekeringen en andere pensioengerelateerde vraagstukken.

Aon Consulting heeft onlangs de European Sick Leave Index ingesteld, aan de hand waarvan bedrijven de kosten van ziekteverzuim en absentie kunnen meten en vergelijken met het landelijk gemiddelde. Ga naar de European Sick Leave Index-website voor deelname.

Plaats een reactie